Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Rázusová, Nová pekáreň
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
ilustračné foto: maps.google.com
9. januára 2019 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Občania sú nespokojní s prevádzkou Nová pekáreň, kde sa konajú zábavné akcie. Toto žiadajú od mesta

Občania žiadajú formou petície, aby si podnik Nová pekáreň po ukončení akcie upratal svoje okolie. Podľa dokumentu, ktorý bol nedávno zverejnený na stránke mesta, občania podali petíciu, ktorou žiadajú nasledovné.

V centrálnej evidencii petícii bola koncom minulého roka zaevidovaná petícia, ktorou občania vyjadrili požiadavku o uloženie povinnosti podniku Nová pekáreň, ktorý sa nachádza na Rázusovej ulici č. 2 v Nitre, poupratovať celé okolie po nočných akciách a taktiež zabezpečiť počas týchto akcií policajnú hliadku z dôvodu neprispôsobivého správania niektorých návštevníkov. Občania petíciou mesto taktiež žiadajú, aby sa prešetrilo porušovanie nočného pokoja, ktoré spôsobujú akcie často končiace sa v skorých ranných hodinách. K ďalším požiadavkám nespokojných obyvateľov patrí zjednanie nápravy aj pri porušovaní zákazu požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách návštevníkmi vyššie uvedenej prevádzky.

Ako sa uvádza vo zverejnenom dokumente, petíciu svojimi podpismi podporilo celkovo 91 občanov.

Hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová uviedla, že v zmysle zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov prešetrením petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Po vyžiadaní si stanovísk od príslušného odborného útvaru MsÚ v Nitre, Mestskej polície v Nitre a prešetrení predmetu petície oznámila hlavná kontrolórka občanom nasledovné:

“Prevádzka – Nová Pekáreň na ul. Rázusova 2, Nitra funguje od r. 2001. Predmetom jej činnosti okrem iného je organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, hudobná produkcia ako aj predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 15/2007 v znení neskorších dodatkov (ďalej len VZN 15/2007) upravuje dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Nitry. V § 15 tohto VZN 15/2007 sa zakazuje používať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách v čase od 22,00 hod. do 06,00 hod aj na uliciach Rázusová a Pivovarská. Kontroly dodržiavania VZN vykonáva podľa osobitných predpisov aj Mestská polícia v Nitre. Príslušníci Mestskej polície v Nitre v r. 2018 zaznamenali a riešili v okolí predmetnej prevádzky (ul. Rázusová, Krčméryho a Pivovarská) priestupky v celkovom počte 54-krát. Priestupky sa týkali v prípadoch ako napr.: rušenie nočného pokoja (20-krát), občianske spolunažívanie (2-krát), budenie verejného pohoršenia (2-krát), znečistenie verejného priestranstva (7-krát), porušenie VZN 15/2007 §15 – alkohol na verejnom priestranstve (21-krát). Tieto priestupky boli riešené uložením blokovej pokuty na mieste v počte 27 a dohovorom v počte 27,” napísala hlavná kontrolórka mesta Nitra.

Ako ďalej Keselyová uviedla, kontrola okolia prevádzky je príslušníkmi nitrianskej mestskej polície vykonávaná vo zvýšenej miere prevažne v čase konania akcií, ktoré sú uvedené v programe tejto prevádzky a v nastavenej kontrolnej činnosti bude mestská polícia podľa slov Keselyovej aj naďalej pokračovať.

V dokumente sa ďalej uvádza, že v prípade, ak budú občania v tejto lokalite zaznamenávať akékoľvek porušenia verejného poriadku a čistoty, môžu bezodkladne kontaktovať Mestskú políciu v Nitre na známom a bezplatnom telefónnom čísle 159.

„Mestská polícia v Nitre vo svojom vyjadrení k podanej petícii tiež uviedla, že dňa 7. 12. 2018 bola vykonaná spoločná kontrolná akcia štátnej i mestskej polície a zamestnancov sociálnej kurately, pričom kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne porušenia v prevádzke Novej Pekárne a jej okolí vzhľadom aj na minimálny počet návštevníkov. V blízkej dobe nie je však vylúčená ďalšia obdobná spoločná kontrolná akcia,“ doplnila hlavná kontrolórka mesta pod Zoborom.

Ako sa ďalej uvádza v oznámení o výsledku prešetrenia petícia, už v roku 2015 na základe podnetu obyvateľov bytového domu na Pivovarskej ulici, ktorý poukazoval na neporiadok po nočnej diskotéke v predmetnom podniku, zaradil odbor komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v Nitre túto lokalitu na pravidelné čistenie aktivačnými pracovníkmi.

Vlastníci bytového domu na Pivovoarskej ulici prostredníctvom svojho správcu taktiež v roku 2015 doručili mestu petíciu, v ktorej žiadali radnicu, aby uložila Novej pekárni povinnosť poupratovať celé okolie po nočných akciách, prešetrilo porušovanie nočného pokoja spôsobené týmito akciami a zjednalo nápravu aj pri porušovaní zákazu používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách jej návštevníkmi.

Na základe tejto petície boli prijaté opatrenia, a síce zvýšená kontrolná činnosť mestskou políciou, upratovanie lokality aktivačnými pracovníkmi a opatrenia prijal aj samotný prevádzkovateľ. Ten sa zaviazal, že zníži hlučnosť a uprace si po svojich akciách.

„Majiteľ prevádzky vo svojom vyjadrení na upozornenie uviedol, že prijaté opatrenia plní a okolie prevádzky pravidelne upratuje, často aj od odpadu, ktorý nepochádza z prevádzky, ale z obchodných reťazcov. Výtržníctvo a vandalizmus pri bytových domoch nevie ovplyvniť, nakoľko ľudia zhromažďujúci sa v okolí a pri bytových domoch sú na verejnom priestranstve a veľakrát nie sú ani návštevníkmi klubu,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Ako ďalej Keselyová oboznámila občanov, na zasadnutí VMČ č. 2 Staré mesto, ktoré sa konalo ešte v roku 2016, sa okrem iného riešila aj spomínaná sťažnosť občanov bytového domu na Pivovarníckej. „Občania BD požiadali o pomoc pri zlepšení kvality života v tejto lokalite, kde prevádzka usporadúva zábavné akcie, po ktorých je neporiadok na ulici a výtržnosti. Boli navrhnuté opatrenia, aby si občania oplotili svoj súkromný pozemok, čím by si chránili svoj majetok a tiež by sa zamedzil vstup neprispôsobivým osobám, prípadne zabezpečenie areálu BD silným svetlom na fotobunku, ktoré čiastočne odradí od výtržností. Tieto navrhované opatrenia však neboli dodnes uskutočnené,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Keselyová upozornila, že v zmysle VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení neskorších dodatkov, je čas nočného pokoja na celom území Nitry stanovený od 22.00 h. do 6.00 h. Nočný pokoj je pritom zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom.

„Mesto Nitra nemá kompetencie na objektívne posúdenie a vykonanie kontrol hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Predmetné je plne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva, ktorý dokáže odborným meraním účinne objektivizovať identifikované zdroje hluku a v prípade prekročenia prípustných hodnôt hluku stanovených legislatívou uložiť aj nápravné opatrenia a prípadné sankcie,“ doplnila hlavná kontrolórka mesta Nitra.

Podľa ďalších dostupných informácií uskutočnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre dňa 15. decembra 2018 a 16. decembra 2018 v nočnej dobe meranie hluku. Jeho účelom bolo objektivizovať hlukové pomery vo vonkajšom prostredí v okolí prevádzky Nová pekáreň, ktorá sa nachádza na Rázusovej ulici č. 2 v Nitre, a posúdenie súladu výsledkov merania imisií hluku s prípustnými hodnotami hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle vyhlášky. Ako doplnila Keselyová v oznámení o výsledku prešetrenia petície: „V zmysle vykonaného merania bolo RÚVZ konštatované, že nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt hluku pre nočnú dobu.“

„Záverom si dovoľujem poznamenať, že represívne opatrenia nie je jednoduché aplikovať voči porušovateľom verejného poriadku a čistoty. Zlepšenie celkovej situácie možno očakávať len zvýšením kultúrnej, spoločenskej a vzdelanostnej úrovne návštevníkov akýchkoľvek zábavných, hudobných podujatí a prevádzok,“ uviedla hlavná kontrolórka.

Ako dodala na úplný záver, nateraz z vyššie uvedených dôvodov odporúča obyvateľom prijať opatrenia, ktoré im boli navrhnuté už v roku 2016.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X