Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Kandidati na zupana nsk 2.jpg
28. októbra 2017 Rozhovory od © NitraDen.sk Diskusia()

Kandidáti na župana NSK odpovedali na otázky: Ako riešenia ponúkajú na zlepšenie dopravy a zdravotníctva?

V druhej časti rozhovorov s kandidátmi na post župana Nitrianskeho samosprávneho kraja sme sa pýtali, aké riešenia by po nástupe do funkcie presadzovali na zlepšenie dopravy a zdravotníctva. Odpovedali: Milan Belica, Iván Farkas, Renáta Kolenčíková, Peter Oremus a Milan Uhrík.

Aké riešenia by ste, berúc do úvahy kompetencie NSK, presadzovali na zlepšenie dopravy?

Milan Belica: NSK má vo vlastníctve vyše 2-tisíc km ciest 2. a 3. triedy a 525 mostov. V tomto volebnom období opravil, zmodernizoval a zrekonštruoval takmer 220 km ciest a 7 mostov za vyše 25 miliónov eur; pripravených je ďalších 85 km ciest, ktorých opravy sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Na bežné opravy, správu a údržbu ciest 2. a 3. triedy NSK od roku 2014 do leta roku 2017 vynaložil takmer 35 miliónov eur. Za túto sumu sa vykonali súvislé a veľkoplošné opravy ciest aj bezpečnostné opatrenia. Projekty z Regionálneho operačného programu spolufinancované EÚ boli v tomto volebnom období v celkovej hodnote vyše 12 miliónov eur.

V rámci IROP 2014 – 2020 schválilo nedávno Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre NSK 13 miliónov eur ako nenávratný finančný príspevok na opravu troch úsekov ciest 2. triedy v celkovej dĺžke 60 km, čo je najviac, až tretina, zo všetkých 180 km plánovaných na opravu cez IROP, v rámci celej SR.

Kraj má v budúcnosti v pláne eliminovať nehodové lokality a zvyšovať bezpečnosť na cestách a križovatkách zavádzaním inteligentných riadiacich systémov a vďaka dobrému hodnoteniu bude NSK realizovať investičné akcie nielen z vlastného rozpočtu, ale aj zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu IROP v programovom období 2014 – 2020.

Iván Farkas: Ďalej musíme zlepšovať rekonštrukciu ciest II. a III.triedy v správe župy. Musíme výrazne zvýšiť podiel zrekonštruovaných ciest, aby sme mohli na čom jazdiť aj za 5 či 10 rokov. Musíme na túto činnosť nájsť financie v rozpočte NSK, ale aj v rozpočte EÚ.

Renáta Kolenčíková: Určite by som urobila všetko preto, aby Nitriansky samosprávny kraj riešil zlepšenie dopravy cez fondy Európskej únie, tak ako tomu bolo tento rok. Kraj získal vyše 13 miliónov eur na modernizáciu troch ciest II. triedy. Rekonštruovať sa z nich bude 30-kilometrový úsek cesty Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom, cesta Šaľa – Nitra a úsek cesty medzi Topoľčiankami a Skýcovom. Toto je najlepší spôsob ako získať financie na opravy, správu a údržbu, ale aj na zvýšenie bezpečnosti, stavebné úpravy, modernizáciu a rekonštrukciu ciest a mostov.

Väčšiu pozornosť by si z môjho pohľadu zaslúžili mosty, ktoré sú súčasťou dopravnej infraštruktúry a patria medzi hospodársky a strategicky dôležité stavebné objekty.

Peter Oremus: Máme pripravený funkčný model PAD – prímestskej autobusovej dopravy, ktorý bude využívať integrovaný dopravný systém, ekologické autobusy a cenovú atraktivitu pre cestujúcich. Cesty II. a III. triedy nebudeme len plátať, ale havarijné úseky naozaj rekonštruovať. To si vyžaduje investície do projektových dokumentácií aj so stavebným povolením a finančné prostriedky na riešenie vlastníckych vzťahov (nie 20 eur/rok). Plánujem urobiť audit v rámci akciovej spoločnosti RSÚC a pretvoriť ju na kvalitnú firmu schopnú zabezpečiť štandardné opravy ciest vlastnými kapacitami. Cesty II. a III. triedy budú v prvotriednej kvalite. Okrem finančných prostriedkov z európskych fondov plánujeme využiť aj prostriedky z vlastného rozpočtu NSK.

Milan Uhrík: Doprava v kraji kolabuje najmä v severojužnom smere z Topoľčian do Nitry a Nových Zámkov. Nová rýchlostná cesta v tomto smere sa sľubuje už od socializmu. Ako predseda kraja preto budem intenzívne tlačiť na vládu, aby sa s výstavbou tejto novej rýchlostnej cesty začalo.

Ďalším obrovským problémom v Nitrianskom kraji sú stagnujúce rekonštrukcie ciest, ktorých sa opravuje žalostne málo. Dôvodom je nedostatok peňazí spôsobený tým, že cesty sa opravujú za predražené ceny. V Banskobystrickom kraji sme vďaka zastaveniu rozkrádania a transparentným verejným obstarávaniam znížili priemernú cenu za úsekové opravy ciest v porovnaní s Nitrianskym krajom až o tretinu! Na každom zrekonštruovanom kilometri cesty v Nitrianskom kraji si niekto prilepší v priemere až o 26-tisíc eur navyše.

Ján Greššo, László Hajdu a Ján Marko sa – napriek tomu, že boli dvakrát oslovení mailom – nevyjadrili.

Aké riešenia by ste, berúc do úvahy kompetencie NSK, presadzovali na zlepšenie zdravotníctva?

Milan Belica: Najvýznamnejšie, čo sa Nitrianskemu samosprávnemu kraju podarilo v tomto volebnom období vyriešiť v oblasti zdravotníctva, je zrušenie nevýhodných starých nájomných zmlúv a uzatvorenie nových kvalitných a pre kraj oveľa výhodnejších nájomných zmlúv s novými prevádzkovateľmi krajských nemocníc v Topoľčanoch, Leviciach a Komárne. Tým NSK zabezpečil výrazné zlepšenie zdravotnej starostlivosti o všetkých obyvateľov kraja, pretože noví nájomcovia sú zmluvne zaviazaní investovať do celkovej obnovy, modernizácie a skvalitnenia prístrojového vybavenia v týchto nemocniciach takmer 24 miliónov eur. Tento proces investovania do spomínaných nemocníc sa už začal, bude pokračovať a kraj bude kontrolovať plnenie zmluvných záväzkov nájomcov nemocníc.

Do rekonštrukcie, opráv a modernizácie zdravotníckych zariadení vložil NSK v tomto volebnom období vyše 6 miliónov eur.

V roku 2017 kraj z mojej iniciatívy založil Polikliniku NSK Šaľa, v ktorej plánuje vytvoriť lôžkové oddelenia so zameraním na dom ošetrovateľskej starostlivosti, hospic a jednodňovú chirurgiu.

Zastupiteľstvo NSK prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým podporuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti typu hospicov, domov ošetrovateľskej starostlivosti, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pracovísk jednodňovej ambulantnej zdrav. starostlivosti a pod. Fungovanie týchto pracovísk je veľmi dôležité najmä preto, že v súčasnosti je vo všeobecných nemocniciach nedostatok lôžkového fondu pre dlhodobo chorých, ako aj pacientov s ťažkým terminálnym ochorením.

Iván Farkas: Dôraznejšie musíme dbať na zvyšovanie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach vo vlastníctve kraja, ktoré sú v správe odborných spoločností. Okrem toho musíme oveľa viac investovať do Polikliník v Štúrove a v Šali, ktorých vlastníkom, ale aj správcom je NSK.

Renáta Kolenčíková: Keďže zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja nedávno odsúhlasilo prenájom dvoch nemocníc Topoľčany a Levice pre súkromných prevádzkovateľov, takže budem pozorne sledovať poskytovanie kvality zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach. Nemocnica Komárno cez prenajímateľa poskytuje dobrú zdravotnú starostlivosť. Nezaznamenali sme problémy s týmto nájomcom. Najdôležitejšia je kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Myslím si, že by bolo dobré zvýšiť dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v kraji, pretože táto oblasť je pre obyvateľov kraja mimoriadne dôležitá.

Peter Oremus: Dnešný stav je taký, že lekárska sieť je neproporcionálne rozmiestnená, t. j. v jednom meste je napr. 5 ortopédov a v druhom je 1, a tým pádom prichádza k miestnej a časovej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti a dlhé čakacie doby pre pacientov. VÚC sa priamo nepodieľa na vytváraní lekárskej siete (určuje ju MZ SR a zdravotné poisťovne), ale má veľkú úlohu pri podpore zazmluvňovania nových poskytovateľov lekárskej starostlivosti. Aktivity, ktoré by si mala VÚC osvojiť sú intenzívne rokovania s MZ SR a zdravotnými poisťovňami. Zdravotná komisia VÚC musí byť zostavená z odborníkov. V posledných rokoch je NSK najmenej aktívny v pripomienkovaní zákonov v oblasti zdravotníckej legislatívy.

NSK sa zriekol všetkých nemocníc, ktorých bol zriaďovateľom. Nehnuteľný majetok dal do prenájmu súkromným spoločnostiam, ktoré sú prepojené na schránkové firmy s nejasným financovaním. Taktiež samotná výška nájmu je podozrivo nízka a na základe akých podkladov bola stanovená, je diskutabilné. Som pripravený s mojím tímom odborníkov dôkladne kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Milan Uhrík: V oblasti zdravotníctva má Nitriansky kraj veľmi limitované kompetencie, keďže všetky krajské nemocnice sú de facto už sprivatizované v prospech finančných skupín. Dlhodobé nájomné zmluvy nie sú nastavené v prospech pacienta alebo samosprávneho kraja, ale v prospech finančníkov ryžujúcich na zdravotníctve. Niektoré krajské nemocnice (napr. v Leviciach) sú už miestnymi ľuďmi prezývané ako „márnice“. Budeme to musieť celé otočiť a tie nevýhodné nájomné zmluvy prehodnotiť.

Okrem toho musíme zverejniť poradovníky čakateľov do domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb, aby už nikto nebol znevýhodňovaný len kvôli tomu, že nedal úplatok alebo nemá nejakú známosť. V Banskobystrickom kraji sme tieto poradovníky zverejnili a ľudia si to veľmi pochvaľujú, pretože sa tým eliminovalo korupčné správanie riaditeľov týchto domovov.

Ján Greššo, László Hajdu a Ján Marko sa – napriek tomu, že boli dvakrát oslovení mailom – nevyjadrili.

Onedlho vám prinesiem odpovede na ďalšie otázky ohľadom kraja.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X