Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Prevadzka bb.jpg
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
zdroj foto: maps.google.com
5. júla 2018 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Obyvateľom Chrenovej prekáža hlučná hudba z prevádzky pouličného občerstvenia, spísali petíciu

Obyvateľov Chrenovej hnevá hlučná hudba, ktorá vychádza z prevádzky pouličného občerstvenia. Tento problém sa rozhodli riešiť petíciou. 

Podľa oznámenia o výsledku prešetrenia petície bola Útvarom hlavného kontrolóra dňa 5. júna tohto roka zaevidovaná petícia pod názvom „Petícia občanov obytného domu Ľ. Okánika 2 Nitra za zákaz hlučného používania hudby z prevádzky pouličného občerstvenia“. Ako sa uvádza vo zverejnenom dokumente, občania danou petíciou vyjadrili požiadavku, ktorou žiadajú o zákaz hlučného reprodukovania hudby. Konkrétne ide o prevádzku občerstvenia Bearded Brothers street food, ktorá sa nachádza na Nábreží mládeže. Pod petíciu sa celkovo podpísalo 87 nespokojných občanov.

Ako uvádza hlavná kontrolórka Nitry Darina Keselyová, prešetrením petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom, pričom sa tak deje v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

„Po vyžiadaní si stanovísk odborných útvarov Mestského úradu v Nitre a Mestskej polície Vám oznamujem nasledovné: Mesto Nitra pri ohlásení prevádzky a prevádzkovej doby postupuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času služieb na území mesta Nitry (ďalej len VZN č. 26/2007). V súlade s § 9 VZN č. 26/2007, na základe ohlásenia, vydalo mesto Nitra prevádzkovej jednotke Bearded Brothers Bistro na adrese Nitra, Nábrežie mládeže č. súp. 1806 potvrdenie prevádzkového času (Po 11,00-22,00h; Ut, St, Št 8,00-22,00h.; Pia 8,00 -24,00h.; So 9.00-24,00h; Ne 11,00-22,00h),“ uvádza Keselyová.

Podľa informácií z oznámenia o výsledku prešetrenia petície, sa prevádzkarňou rozumiem priestor, „v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným zákonom. Za prevádzkareň sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba resp. pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu.“

Mesto Nitra kolaudačným rozhodnutím z 2. mája 2013 povolilo užívanie stavby „Cyklodepo / Most Chrenová – Nitra“, účelom stavby je pozemná nebytová stavba, respektíve nebytová budova obchodu a služieb. Ako sa uvádza v oznámení, prevádzkovateľom je Bearded Brothers Bistro, ktorý v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien a doplnkov oznámil radnici svoje zámery usporiadať verejné kultúrne podujatia na území mesta Nitra. Konkrétne v dňoch 27. 4., 28. 4., 12. 5., 13. 5., 19. 5., 26. 5., 27. 5., 2. 6., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 23. 6. a 24. 6. 2018.

„Všetky ohlásené zámery boli na hudobné podujatie a v čase realizácie v piatich prípadoch do 20,00 h., v troch prípadoch do 21,00 h. a v piatich prípadoch do 22,00 h.,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

„V oznámení o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Nitry usporiadateľ prehlasuje, že si je vedomí povinností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy. Jeden z bodov prehlásenia znie cit: „Po 22,00 h nerušiť nočný kľud. Hlasitosť hudobných produkcii musí spĺňať podmienky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2001 Z.z.“, uvádza ďalej Keselyová.

Ako ďalej hlavná kontrolórka uvádza, mesto Nitra nevydáva povolenia na verejné kultúrne podujatia na základe oznámení o zámere ich usporiadať v zmysle citovaného zákona o verejných kultúrnych podujatiach mesto môže zakázať len podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.

„V zmysle § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom. Mesto Nitra v súlade s § 13 ods. 1 VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení neskorších dodatkov vydalo dňa 16.5.2018 (list zn. 8738/218/OK) súhlas na vykonanie ohňostrojových prác, pre predmetnú prevádzku počas oslavy výročia otvorenia prevádzky, dňa 19.5.2018 v trvaní cca 4 min v čase o 21.50 h.,“ píše sa v oznámení.

Podľa informácií z dokumentu, ktorý mesto Nitra zverejnilo na svojej webovej stránke, radnica nemá kompetencie na objektívne posúdenie a riešenie požiadavky, ktorú vyjadrili obyvatelia v petícii. Zákaz hlučného používania hudby z prevádzky pouličného občerstvenia je plne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva, ktorý dokáže odborným meraním účinne objektivizovať identifikované zdroje hluku a v prípade prekročenia prípustných hodnôt hluku stanovených legislatívou (vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí) uložiť aj nápravné opatrenia a prípadné sankcie.

Ako doplnila Keselyová, z vyššie uvedeného dôvodu doručenú petíciu postúpila dňa 19. júna 2018 Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Nitre, ktorý vykonal meranie hluku a výsledky zverejní po spracovaní príslušnej dokumentácie.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X