Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
výstavba, stavenisko
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
ilustračné foto: pixabay.com
14. februára 2019 Správy NitraSťažnosti od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Obyvatelia majú pochybnosti ohľadom legálnosti polyfunkčnej budovy na Dolnočermánskej ulici v Nitre

Niektorí obyvatelia Nitry majú pochybnosti, tie sa týkajú legálnosti polyfunkčnej budovy na Dolnočermánskej ulici v Nitre. Svoje obavy občania vyjadrili formou petície.

Ako sa uvádza na stránke nitrianskej radnice v rámci oznámenia o výsledku prešetrenia petície, útvarom hlavného kontrolóra bola koncom januára tohto roka zaevidovaná petícia pod názvom „podnet na preskúmanie legálnosti investičného zámeru – Polyfunkčná budova na Dolnočermánskej ul. v Nitre“. Občania v tejto petícii vyjadrili nesúhlas s predloženým investičným zámerom. Argumentujú tým, že by došlo k porušeniu verejných záujmov a práv a taktiež právom chránených záujmov fyzických osôb v spojitosti so zmenou účelu stavby.

Ako sa ďalej píše v oznámení o výsledku prešetrenia petície, podaná petícia obsahovala určité nedostatky, ktoré boli niekoľko dní po jej podaní odstránené. Celkový počet podpisov na petičných hárkoch je 31.

Hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre a po prešetrení danej petície oznámila nespokojným obyvateľom nasledovné.

„Útvar hlavného architekta vo svojom vyjadrení k predmetu petície uviedol, že dňa 15.10.2018 bola na Útvar hlavného architekta doručená žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru „Polyfunkčná budova na Dolnočermánskej ulici v Nitre“ na pozemkoch p.č. 5875, 5874, 5876/2, 5873/4 k.ú. Nitra. Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a neskorších Zmien a doplnkov územného plánu mesta Nitry a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra, sa pozemky p.č. 5875, 5874, 5876/2, 5873/4 k.ú. Nitra nachádzajú v lokalite funkčne určenej na vybavenosť a doplnkovo bývanie, zástavba uličná kompaktná od 1.NP do 6.NP,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Ako ďalej uvádza hlavná kontrolórka, horeuvedenú žiadosť zároveň prerokoval na svojom zasadnutí aj Výbor mestskej časti – Čermáň, a stalo sa tak koncom októbra minulého roka. Výbor mestskej časti s výstavbou polyfunkčnej budovy nesúhlasil, nakoľko nie je v súlade s regulatívami ÚPN mesta Nitra.

Podľa ďalších informácií, dňa 14. novembra 2018 Útvar hlavného architekta žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru zo dňa 15. októbra 2018 zamietol, nakoľko navrhovaná stavba nespĺňala podmienku ÚPN Nitra, a to konkrétne zástavbu uličnú kompaktnú a z uvedeného dôvodu je jej umiestnenie v rozpore s ÚPN Nitra.

Investor sa však nevzdal a začiatkom decembra minulého roka bola na Útvar hlavného architekta doručená opakovaná žiadosť o vyjadrenie sa k investičnému, tentoraz prepracovanému, zámeru, ktorá ráta s polyfunkčnou budovou na Dolnočermánskej ulici v Nitre. „K prepracovanej projektovej dokumentácii investičnému zámeru „Polyfunkčná budova na Dolnočermánskej ulici v Nitre“ na pozemkoch p.č. 5875, 5874, 5876/2, 5873/4 k.ú. Nitra sa dňa 5.2.2019 vyjadrila Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť aodporúča investorovi zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie lokality za podmienok, ktoré určí Útvar hlavného architekta,“ uvádza oznámenie o výsledku prešetrenia petície.

Ako ďalej uviedla hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová, Útvar hlavného architekta s predloženým prepracovaným investičným zámerom nesúhlasí, nakoľko navrhovaná stavba ani v tomto prípade nespĺňa podmienku ÚPN Nitry a jej umiestnenie je v rozpore ÚPN nášho mesta.

„V zmysle záväznej časti ÚPN mesta Nitra bod 1.13.4 pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia na hlavných mestských urbanistických osiach Čermáň je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny. Na základe odporúčania Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť Útvar hlavného architekta bude žiadať od stavebníka zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie danej lokality. Urbanistická štúdia bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre posúdenie možnosti prestavby lokality na zástavbu uličnú kompaktnú od. 1.NP do 6.NP a prerokovanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov,“ píše Keselyová.

Ako na záver dodala Keselyová, k vyššie uvedenému občanom ďalej oznamuje, že „do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, v zmysle § 18d ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.“ Svoje námietky a pripomienky si preto môžu nespokojní obyvatelia uplatniť priamo v územnom alebo stavebnom konaní.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X