Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Vznikajúca stavba na Rybárskej ulici
7
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: NitraDeň.sk
26. februára 2018 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

FOTO: V Nitre vyrastá ubytovňa pre cudzincov, obyvatelia spísali proti výstavbe petíciu

Obyvatelia Rybárskej a Štúrovej ulice v Nitre spísali petíciu proti výstavbe ubytovne. Údajne v nej majú byť ubytovaní cudzinci, z čoho majú Nitrania obavy.

Vznikajúca stavba na Rybárskej ulici
Foto: NitraDeň.sk

Podľa dokumentu zverejneného na webovej stránke Mestského úradu v Nitre, bola v centrálnej evidencii petícii dňa 29. januára 2018 zaevidovaná petícia obyvateľov a majiteľov rodinných domov na Rybárskej ulici a Štúrovej č. 68. Obyvatelia žiadajú zastavenie prebiehajúceho územného konania na stavbu „Ubytovňa pre zamestnancov“, ktorá vyrastá na Rybárskej ulici. Podľa dokumentu vzniká ubytovňa pre firmu BULLA, s.r.o., ktorá sídli na Dlhej 4 v Nitre.

Vznikajúca stavba na Rybárskej ulici
Foto: NitraDeň.sk

„Občania petíciou vyjadrujú nesúhlas s vybudovaním stavby (novostavby) „Ubytovňa pre zamestnancov“ na Rybárskej ulici v Nitre a žiadajú zamietnuť návrh na uskutočnenie stavby, z dôvodu nežiaducich vplyvov – zvýšenie premávky, narušenie bezpečnosti a pokoja na Rybárskej ulici, a tiež z dôvodnej obavy, že navrhovateľ chce v objekte ubytovať občanov inej národnosti ako slovenskej. Počet podpisov na hárkoch spolu je 27,“ uvádza sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

UbytovnaVznikajúca stavba na Rybárskej ulici na rybarskej 4.jpg
Foto: NitraDeň.sk

Petíciu prešetrila hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová a obyvateľom oznámila nasledovné: „Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.5.2003 a v zmysle neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN, sa pozemky p.č. 7834/1, 7834/2, 7835/1, 7835/2 k.ú. Nitra nachádzajú v lokalite funkčne určenej na vybavenostnú zástavbu a doplnkovo výrobu. Vybavenostná zástavba a doplnkovo výroba znamená, že na vymedzených plochách je navrhovaná zmiešaná funkcia vybavenosti a výrobných prevádzok, ktorých charakter sa zakladá na nezávadných činnostiach (výrobné a servisné služby, predajné sklady a pod.) a zabezpečujú potrebu obyvateľstva v meste a širšom území. V takomto území majú prevažovať zložky komerčnej vybavenosti, firemnej administratívy, servisných služieb v integrácii so zariadeniami dopravy a technického vybavenia. Ako doplnkové funkčné zložky môžu byť zariadenia prechodného podnikového ubytovania, spoločenské a športové firemné zariadenia. Nie sú vhodné funkcie trvalého bývania. V zmysle záväznej časti Územného plánu mesta Nitra – Záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia v oblasti usporiadania a rozvoja sídelnej štruktúry: Začiatok prevádzky existujúcich a za týmto účelom neprevádzkovaných objektov, ako aj výstavbu nových objektov ubytovní na území mesta je povolené umiestňovať iba so súhlasom Mesta Nitra vo vyhradených lokalitách.“

Vznikajúca stavba na Rybárskej ulici
Foto: NitraDeň.sk

Ako ďalej oznámenie o výsledku prešetrenia petície uvádza, dňa 7. júla 2017 podal navrhovateľ BULLA, s.r.o. „návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby (novostavby): „Ubytovňa pre zamestnancov“ na Rybárskej ulici v Nitre, ku ktorej boli predložené kladné stanoviská dotknutých orgánov.“

Na základe toho mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad oznámilo 10. januára 2018 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom územného konania. „Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu vzniesť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne,“ píše sa ďalej v dokumente.

Vznikajúca stavba na Rybárskej ulici
Foto: NitraDeň.sk

„V stanovenej lehote účastníci územného konania vzniesli písomné námietky a pripomienky z ktorých vyplýva, že na pozemkoch, na ktorých má byť umiestnená navrhovaná stavba, prebieha stavebná činnosť a sú vybudované základové konštrukcie. Na základe týchto skutočností stavebný úrad vykoná podľa § 98 stavebného zákona štátny stavebný dohľad a ďalej bude pokračovať v zmysle ustanovení stavebného zákona,“ píše sa v dokumente zverejnenom na webe Nitry.

V stanovenej lehote účastníci územného konania vzniesli písomné námietky a pripomienky z ktorých vyplýva, že na pozemkoch, na ktorých má byť umiestnená navrhovaná stavba prebieha stavebná činnosť a sú vybudované základové konštrukcie. Na základe týchto skutočností stavebný úrad vykoná podľa § 98 stavebného zákona štátny stavebný dohľad a ďalej bude pokračovať v zmysle ustanovení stavebného zákona.
Foto: NitraDeň.sk

„K vyššie uvedenému Vám oznamujem, že do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, v zmysle § 18d ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje konanie v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických alebo fyzických osôb obec rozhoduje v správnom konaní. Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú,“ uzatvára hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X