Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Podzamska.png
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
ilustračné: mapy.google.sk
3. júna 2016 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDen.sk© NitraDen.sk, iDen Media s.r.o.

Časť obyvateľov sa postavila proti výstavbe Polyfunkčného objektu na Podzámskej, takto dopadla ich petícia

Viac než stovka obyvateľov nesúhlasí s výstavbou Polyfunkčného objektu, ktorý chce investor postaviť na Podzámskej ulici v Nitre.

Útvaru hlavného kontrolóra bola doručená petícia s názvom „Neberte nám zeleň, slnko a pokoj“, v ktorej obyvatelia namietajú proti výstavbe. Podľa informácií v oznámení o výsledku prešetrenia petície obyvatelia uvádzajú: „že výstavbou bude znehodnotená zelená plocha, budú vyrúbané stromy, zamedzí sa prístup svetla a slnka do už existujúcich bytových domov, zhorší sa komfort bývania a dopravná situácia, najmä parkovanie.“

Občania svoj nesúhlas s výstavbou Polyfunkčného objektu ďalej zdôvodňujú tým, že do historickej časti mesta by nemala byť situovaná moderná stavba, ktorá znehodnotí celkový starobylý ráz. „Občania žiadajú nepovoliť realizáciu stavby na tomto pozemku a ponechať ho na zeleň, relaxáciu a oddych. Zároveň žiadajú zmeniť územný plán mesta tak, aby tento pozemok bol vyňatý z určenia na zastavanie a bol ponechaný ako zeleň,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície, pod ktorú sa podpísalo 139 občanov.

Hlavný kontrolór mesta Nitra petíciu prešetril a po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru MsÚ oznámil občanom nasledovné. K stavu procesu povoľovania výstavby Polyfunkčného objektu na Podzámskej ulici je kompetentný podať požadované informácie príslušný stavebný úrad. Darina Keselyová, hlavná kontrolórka mesta, odporúča obyvateľom, aby sa obrátili na Odbor stavebného poriadku MsÚ v Nitre. Dôvodom je, že kontrolór vykonáva kontrolu len v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Z ustanovení cit. zákona vyplýva, že kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní,“ uvádza Keselyová.

Podľa informácií, ktoré sú pre Keselyovú dostupné, účastníkmi územného a stavebného konania je aj viacero občanov podpísaných pod petíciou, ktorí majú vlastnícky vzťah k pozemkom susediacim s dotknutou parcelou. „Účastník konania môže ovplyvňovať priebeh a výsledok stavebného konania,“ informuje hlavná kontrolórka mesta.

K námietkam občanov proti stavbe, ktoré sa týkali zelene, svetelných podmienok, dopravnej situácie, prístupu k objektu a parkovaniu, sa kontrolórka vyjadrila nasledovne. „Zámer výstavby Polyfunkčného objektu na Podzámskej ul. bol posudzovaný útvarom hlavného architekta z hľadiska súladu s ÚPN CMZ Nitra, pričom zámer a predložená projektová dokumentácia vychádza zo záväzných regulatívov stanovených ÚPN CMZ ako z hľadiska funkčného využitia, tak i podielu zelene a zástavby, podlažnosti, dopravného napojenia a ďalšie,“ vyjadrila sa Keselyová.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia k výstavbe polyfunkčného obejktu preskúmal útvar hlavného architekta, pričom v územnom konaní bola zo strany ÚHA vznesená požiadavka na korekcie predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Korekcie sa týkali náhrady existujúcich parkovacích miest a zachovania čo najväčšieho počtu stromov v rámci existujúcej vzrastlej zelene, vrátane stromu zo strany Podzámskej ulice. „O požiadavkách a námietkach vznesených v rámci územného konania je kompetentný rozhodnúť príslušných stavebný úrad, ktorý taktiež posudzuje aj súlad projektovej dokumentácie s platnou legislatívou a STN,“ oznámila občanom hlavná kontrolórka mesta.

Keselyová prešetrila aj situovanie stavby v Centrálnej mestskej zóne, k tejto časti vydala takéto stanovisko: „Projektovú dokumentáciu posudzoval aj Krajský pamiatkový úrad v Nitre, ktorý stanovil podmienky urbanisticko-architektonického riešenia (typ zastrešenia, výber stavebných prvkov, materiálov a ďalšie).“

Poseldným bodom, ku ktorému sa hlavná kontrolórka mesta vyjadrila, bola možnosť zmeny Územného plánu mesta Nitry – Centrálnej mestskej zóny (ďalej ÚPN CMZ) podľa požiadavky uvedenej v petícii. „Potreba obstarania zmien a doplnkov ÚPN CMZ je preskúmavaná v zmysle § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov ( stavebný zákon) každé 4 roky. O obstaraní zmien a doplnkov ÚPN CMZ rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Požiadavka na zmenu ÚPN CMZ je útvarom hlavného architekta evidovaná ako návrh na zmeny a doplnky ÚPN CMZ č. 2,“ uvádza oznámenie o výsledku prešetrenia petície.

Útvar hlavného architekta požiadal o stanovisko k investičnému zámeru Polyfunkčného objektu na Podzámskej ulici aj príslušný výbor mestskej časti, ktorý s výstavbou súhlasí. Týmto Keselyová oznámila občanom, že ich petíciu považuje sa vybavenú.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X