Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Foto5 hrad nitra.jpg
ilustračné, zdroj: www.facebook.com
8. júna 2019 Zaujímavosti od NitraDeň.skwww.nitra.eu Diskusia()

Vedeli ste, že v Nitre sa kedysi konali lyžiarske preteky v zjazde? Alebo to, že tu boli parné a vaňové kúpele? Vyberáme zaujímavosti z minulosti

Nitra je starobylé mesto bohaté na históriu, svedčia o tom aj tieto historické míľniky. Ako sa píše na webe nitrianskeho turistického informačného centra, prví obyvatelia sa na území dnešnej Nitry objavili už v dávnom praveku.

Podľa historických zdrojov sa utáborili v primitívnych chatrčiach na území dnešného Čermáňa a taktiež na vrchu Tobola, ktorý sa nachádzal pri Horných Krškanoch. „V jaskyni pod Nitrianskym hradom bolo tiež objavené prechodné sídlisko najstarších obyvateľov tohto územia – lovcov mamutov. Nálezy čepeliek, hrotov a mnohých úlomkov z pazúrika a jaspisu, svedčia o tom, že tieto nástroje si praobyvatelia Nitry vyrábali priamo na mieste,“ ozrejmuje históriu web nitra.eu.

Neskôr, a síce približne 4500 rokov pred našim letopočtom, žili na území dnešnej Nitry (v strede mesta, Párovce, Mlynárce, Zobor) roľnícke kmene. Tie začali ako prvé obrábať ornú pôdu. 

V rokoch 1800 až 750 pred našim letopočtom obývali územie Nitry a blízke okolie kmene zaoberajúce sa roľníctvom, dobytkárstvom, lovom, odlievaním a spracovaním kovov (bronzu, zlata). Žili tu aj remeselníci zruční v hrnčiarskej výrobe. „Praobyvatelia nášho územia, aby sa chránili pred kočovnými dobyvateľmi, opevnili areál Horného mesta, kde vzniklo rozsiahle sídlisko chránené priekopou naplnenou vodou a zemným valom,“ dopĺňa turistické informačné centrum.

750 až 400 pred našim letopočtom bolo na vrchole Zobora vybudované mohutné hradisko, ktoré malo dvoj- až desať-metrové vysoké valy. Účelom stavby bola ochrana obyvateľov v časoch nájazdov a útokov cudzích kmeňov. V Nitre a okolí sa nachádzali aj menšie hradiská, konkrétne na Lupke, v Dražovciach a na Žibrici.

Ako sa ďalej uvádza na webe nitra.eu, z histórie je známe, že na našom území žili aj bojovní Kelti, neskôr Góti či Kvádi a napokon sa na tomto území usadili Slovania.

V roku 623 prispel franský obchodný Samo k zvrhnutiu nadvlády Avarov nad Slovanmi, stalo sa to vďaka tomu, že Samo dodával zbrane a aj sa osobne zúčastnil bojov. „Po víťazstve si ho slovanské kniežatá zvolili za kráľa. Pod jeho vedením vznikla nadkmeňová spoločenská organizácia – Samova ríša. Pravdepodobným centrom tohto prvého organizovaného štátneho útvaru bolo územie Bratislavy a Nitry,“ uvádza informačné centrum.

Rok 820 bol pre Nitru významný tým, že mesto sa stalo dôležitým politickým, vojenským a hospodárskym centrom rozsiahleho včasno-feudálneho štátneho útvaru, svedčia o tom slovanské pohrebiská, ktoré našli tu aj v okolí. Tento štátny útvar zaberal takmer celé územie Slovenska a zasahoval aj do priľahlej časti Maďarska. Vládol tu knieža Pribina a Nitra bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva. V roku 828 tu dal Pribina postaviť prvý kresťanský kostol, ktorý v rokoch 829 – 833 vysvätil soľnohradský arcibiskup Adalram.

Ako sa ďalej uvádza v dejinách Nitry, v roku 833 bol Pribina vyhnaný z Nitry. Vyhnal ho Mojmír I., ktorý sa následne zmocnil jeho kniežatsva a pričlenil ho k svojmu. V tom čase bol vytvorený štátny celok nazývaný Veľká Morava. K ďalším významným míľnikom patrí rok 863, kedy na Slovensko prišli zo Solúnu byzantskí vierozvestcovia, bratia Konštantín a Metod. „V jednom z najcennejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk  titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami,“ pokračuje informačné centrum vo výpočte toho, čo bolo pre Nitru z hľadiska histórie dôležité.

V roku 907 došlo k zániku Veľkomoravskej ríše. O desiatky rokov neskôr, a síce v roku 993 už bol na Zobore postavený benediktínsky kláštor sv. Hypolita, ktorý sa radí k najstarším kláštorom na Slovensku. V roku 1111 vznikla Zoborská listina, ktorá uvádza súpis majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. Spomína sa tu aj existencia školy, ktorá vyvíjala činnosť pri benediktínskom kláštore a meno prvého a najstaršieho známeho richtára v Nitre – Peregrina

K míľnikom nášho mesta možno prideliť aj to, že uhorský kráľ Belo IV. povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto. V 14. storočí postihli Nitru expanzie Matúša Čáka Trenčianskeho a v roku 1432 obliehali Nitru husitské vojská, ktoré poškodili mesto aj hrad. Podľa informácií, ktoré zverejnila stránka nitra.eu, v roku 1472 písomne potvrdil Matej Korvín pre Dolné mesto kráľovské výsady.

O necelú dvestovku rokov neskôr, a síce po Mikulovskom mieri (1622 – 1642) dostal hrad aj mesto biskup Ján Telegdy, ktorý dal takmer od základov postaviť Biskupský palác, pričom vežu nechal zreštaurovať a barokizovať Horný kostol a dal ho rozšíriť o Dolný kostol.

V roku 1663 nastali pre Nitru ťažké časy, Turci totižto obsadili hrad aj mesto, pričom do hradu vpochodovali bez odporu. Stalo sa tak zradou istého Nemca z hradnej posádky i veliteľa maďarskej čaty. Počas okupácie mesta zničili františkánsky kláštor a kostol. V 18. storočí zas Nitru a jej obyvateľov sužovali morové epidémie. 

Ako uvádza nitrianske informačné centrum, k ďalším míľnikom patria tieto:

 • 1703 – Počas protihabsburského povstania Františka Rákocziho II. jeho vojská obsadili hrad a zničili ho. Dolné mesto a Párovce vyhoreli. Nitru pustošili až do kapitulácie v roku 1708.
 • 1715 – Z tohto roku pochádza prvá zmienka o kňazskom seminári v Nitre.
 • 1748 – Nitru a jej okolie napadli žravé kobylky.
 • 1750 – V Nitre na Párovciach vznikla Židovská náboženská obec. Žilo tu 21 židovských rodín a rabín.
 • 1765 – Nitra dostala ako dar od biskupa Jána Gustíniho prvý mestský dom. Úradovalo sa v ňom až do roku 1880.
 • 1782 – Cisár Jozef II. zrušil zoborský kláštor. Zrušil aj rehoľu kamaldulov. V zoborskom kláštore bola založená manufaktúra.
 • 1785 – Podľa územnosprávnej reformy Jozefa II. bol utvorený Nitriansky dištrikt (kraj), ktorý spolu s Banskobystrickým a Košickým tvorili Slovensko.
 • 1836 – V Nitre začala pracovať prvá tlačiareň.
 • 1844 – Nitra mala 5 492 obyvateľov.
 • 1848 – Zlúčili sa pôvodne samostatné mestské štvrte a ulice Horné mesto, Podhradie, Kapitulská ulica, Ďurčianska ulica s Dolným mestom.
 • 1848 – Na Borine postavili poslednú šibenicu.
 • 1854 – Postavili Kláštor a Kostol Navštívenia Panny Márie.
 • 1858 – Zbúrali Tureckú bránu (stála na rohu budovy bývalej reštaurácie Králik).
 • 1860 – Nadstavili krídla Župného domu.
 • 1860 – Otvorili kameňolom na Zobore.
 • 1863 – Založili parný mlyn Arpád (od roku 1873 ako cholerový špitál).
 • 1863 – Založili Ronchettiho Telocvičný spolok.
 • 1863 –  Začali výstavbu Nitrianskych mlynov (dnes nákupno-zábavné centrum Mlyny).
 • 1866 – Július Gisser založil prvú súkromnú šermiarsku školu v Uhorsku.
 • 1868 – Július Gisser vybudoval na Číneši prvé kúpalisko v Nitre.
 • 1872 – Vznikol dobročinný Nitriansky židovský ženský spolok.
 • 1875 – Založili hudobnú školu Eduarda Artmanna.
 • 1876 – Otvorili železničnú stanicu.
 • 1876 – Otvorili záhradnú reštauráciu s tanečnou sálou na Zobore – Teufelovu záhradu.
 • 1877 – V máji pre verejnosť sprístupnili zbierku starožitností Nitrianskej župy Rímsko-katolíckeho Vyššieho gymnázia.
 • 1878 – 1879 – Podľa projektu F. Schmidta a J. Lipperta z Viedne bola postavená vo východnom krídle Veľkého seminára novoklasicistická diecézna knižnica, ako verná kópia Szecsényiho maďarskej národnej bibliotéky v Budapešti. Mala viac ako 100 000 zväzkov cenných kníh, rukopisov a aj 78 vzácnych prvotlačí z rokov 1473 až 1500.
 • 1878 – Na Zobor začal premávať omnibus (krytý konský povoz).
 • 1880 – Zbúrali vežu Kostola sv. Jakuba na námestí.
 • 1880 – 1882 – Začala sa stavať Mestská radnica.
 • 1881 – Dobudovali železničnú trať Nitra – Topoľčany.
 • 1882 – Na mieste veže Kostola sv. Jakuba (dnes Svätoplukovo námestie) postavili Mariánsky stĺp.
 • 1882 – Vydláždili námestie pred Župným domom.
 • 1882 – Július Gisser zorganizoval prvé preteky v rýchlostnom i vytrvalostnom plávaní na rieke Nitra.
 • 1882 – Zriadili verejné parné a vaňové kúpele.
 • 1882 – Pod Zoborom, podľa projektu Jána Lyku, začali výstavbu Šiator tábora, baraky vojenského sústreďovacieho tábora.
 • 1883- Nitra sa stala sídlom Hornouhorského vzdelávacieho maďarského spolku FEMKE, ktorý vyvíjal silný maďarizačný tlak na slovenskú pospolitosť. Bolo postavené župné divadlo. Pripomínalo zmenšenú kópiu národného divadla v Budapešti. Roku 1945 bolo zničené pri bombardovaní Nitry.
 • 1883 – Dostavali kasárne pod Zoborom.
 • 1884 –  Postavili Malý seminár.
 • 1885 – Vznikol dobročinný Nitriansky kresťanský ženský spolok (roku 1894 založil prvé jasle).
 • 1887 – Na Sihoti hostinský pán Arnold postavil kúpalisko.
 • 1887 – Postavili Hotel Lakner (neskôr Hungária, Slávia, Tatra, Dituria Golden Hoffer, Grand Hotel Sole).
 • 1887 – Otvorili Diecéznu knižnicu.
 • 1888 – V Nitre zaznamenali prvého bicyklistu, bol ním tlačiar Nyárayi z Rimavskej Soboty.
 • 1890 – Podľa projektu Jána Lyku postavili kasárne (dnes tržnica).
 • 1890 – Uviedli do prevádzky mestskú plynáreň a verejné osvetlenie.
 • 1890 – Na kúpalisku Sihoť zriadili plaveckú školu.
 • 1890 – Začiatok zakrývania ramena Nitričky.
 • 1891 – Mesto bolo osvetlené plynovými lampami.
 • 1892 – Postavili liečebňu na Zobore.
 • 1893 – Zatopením kameňolomu vzniklo Zoborské jazierko.
 • 1894 – Otvorili mestskú nemocnicu pod Kalváriou.
 • 1894 – Vznikol Aujezského mlyn (dnes už neexistuje).
 • 1894 – Postavili poštovú budovu tzv. starú poštu (od roku 1961 dočasné sídlo VÚŽV).
 • 1896 – Nitriansky mestský pivovar a sladovňa začali s výrobou.
 • 1896 – Odhalili Miléniový pamätník na Pyramíde
 • 1897 – Dobudovali železničnú trať Lužianky – Hlohovec.
 • 1898 – Hostinský František Mitterbauer začal na Zobore poskytovať Kneippovu vodoliečbu.
 • 1899 – Pripravovala sa regulácia rieky Nitra.
 • 1899 – Pri Alžbetinej ceste postavili budovu Žrebčína (dnes Štefánikova trieda).
 • 1900 – Dobudovali spojku Šurany – Nové Zámky.
 • 1900 – 10. novembra otvorili prvé nitrianske kino Adlerovo – I. uhorské vedecké elektronické divadlo.
 • 1901 – V priestoroch kasární pod Zoborom postavili vojenskú nemocnicu.
 • 1902 – V prízemných priestoroch piaristického gymnázia bolo otvorené župné nitrianske múzeum.
 • 1903 – Na Hlavnej ulici postavili Hotel Schiller.
 • 1903 – Postavili Justičný palác (Krajský súd).
 • 1904 – Prvé elektrické osvetlenie v Nitre bolo v Aujezského mlyne.
 • 1905 – Skanalizovali a zasypali koryto Nitričky a odstránili už zbytočný most pred Župným domom.
 • 1905 – Otvorili druhé nitrianske kino Chromo Biograph.
 • 1906 – 9. Januára postihlo Nitru citeľné zemetrasenie.
 • 1906 – K budove súdu pristavali väznicu.
 • 1908 – Ukončená secesná prestavba Župného domu.
 • 1908 – Otvorili ďalšie kino Meteor neďaleko súdu, pôsobil tu husľový samouk František Nemrava.
 • 1909 – Začiatky futbalu v Nitre.
 • 1909 – Na Kapitulskej ulici zriadili Mestskú hudobnú školu.
 • 1910 – 1911 – Bola postavená synagóga podľa projektov L. Baumhorna v orientálnom štýle.
 • 1911 – Postavili kalvínsky kostol na Číneši (dnes Ulica Fraňa Mojtu).
 • 1911 – Postavili továreň na výrobu umelého ľadu.
 • 1911 – Postavili továreň Ferrenit.
 • 1911 – V uvoľnenej kalvínskej modlitebni vzniklo kino Uránia.
 • 1912 – Dostavali východný trakt Mestského domu.
 • 1912 – Pod Kalváriou postavili robotnícke družstevné domčeky.
 • 1912 – Založili Nitriansky telocvičný a šermiarsky spolok.
 • 1913 – Pri cintoríne postavili hasičskú zbrojnicu.
 • 1913 – Zriadili mestskú elektráreň.
 • 1914 – Na lúkach pri rieke Nitra pristálo prvé lietadlo Andreja Kvasa.
 • 1915 – Mesto elektrifikovali.
 • 1915 – Postavili nemocnicu so železničnou vlečkou a cintorín pre vojakov z I. svetovej vojny.
 • 1918 – V septembri v parku odhalili pomník padlým v I. svetovej dielne (dielo Alexandra Fintu).
 • 1918 – Dňa 17. novembra vyšlo prvé číslo slovensko-maďarského týždenníka Nyitra – Nitra.
 • 1918 – Dňa 10. decembra vstúpili do mesta československé vojská.
 • 1919 – Založili TJ Sokol.
 • 1919 – Obnovili činnosť Matice slovenskej.
 • 1919 – Založili Mestskú verejnú knižnicu.
 • 1919 – Dňa 22. februára založili Občiansku besedu.
 • 1920 – Na lúkach za riekou postavili letisko.
 • 1920 – Začal premávať mestský omnibus na železničnú stanicu.
 • 1921 – Legionári vyhodili do vzduchu pamätník milénia na Pyramíde.
 • 1921 – Národný umelec Janko Jesenský až do roku 1928 pôsobil v Nitre ako župan.
 • 1922 – Nitra mala 15 041 obyvateľov.
 • 1922 – Po požiari postavili nový parný mlyn.
 • 1922 – Postavili Obchodnú akadémiu.
 • 1923 – Založili Futbalový klub AC Nitra.
 • 1923 – Postavili Poštársku kolóniu pod Zoborom.
 • 1924 – Postavili bitúnok a kafilériu – jednu z prvých na Slovensku.
 • 1924 – Vznikol požiar na hrade (8. augusta).
 • 1924 – Vznikol Sokolský spevokol.
 • 1924 – Prvá zmienka o organizovanom volejbale.
 • 1924 – Začiatky bezmotorového lietania.
 • 1925 – Mesto kúpilo od biskupstva Sihoť.
 • 1925 – Postavili železničnú vlečku k Arpádovmu mlynu.
 • 1926 – Začal premávať autobus z mesta na Zobor.
 • 1926 – Bolo otvorené kino Palace (za socializmu premenované na kino Moskva).
 • 1926 – Založili Masarykovu leteckú ligu.
 • 1926 – Vybudovali tenisové dvorce.
 • 1926 – Založili Hokejový klub AC Nitra.
 • 1926 – Postavili Mestský chudobinec (teraz Krajské riaditeľstvo polície na Kalvárskej ul.).
 • 1926 – Postavili čistiacu stanicu odpadových vôd.
 • 1927 – Na mieste župnej nemocnice, prestavbou škrobárne  z r. 1903, vznikol cukrovar.
 • 1928 – Postavili Živnostenský dom (za socializmu Dom pionierov a mládeže).
 • 1928 – Postavili tzv. Krajinské domky pod Kalváriou.
 • 1928 – Vznikla reštaurácia Nitran, po bývalej krčme Králik z roku 1827.
 • 1928 – Na Kalvárii postavili Misijný dom pre rehoľu verbistov.
 • 1929 – Dokončili stavbu Národného domu.
 • 1929 – Na Borine boli postavené vodojemy pre mestskú vodáreň.
 • 1930 – Otvorili letné záhradné kino s tanečnou reštauráciou.
 • 1930 – Postavili funkcionalistickú budovu poštového a telegrafného úradu.
 • 1930 – Vybudovali vodovod z mestských studní.
 • 1930 – V kine Palace premietali prvý celovečerný zvukový film.
 • 1930 – Preložili riečne koryto Nitry od areálu Arpádovho mlynu do terajšieho toku.
 • 1931 – Začal premávať autobus do Bratislavy.
 • 1931 – Pod Zoborom postavili areál Štátnej hospodárskej školy.
 • 1931 – Začala sa hospodárska kríza. V Nitre bolo okolo 1 000 nezamestnaných.
 • 1932 – Na štadióne Orol otvorili plavecký bazén.
 • 1932 – V Kláštore Vincentiek na Farskej ulici vznikol Rímskokatolícky ženský učiteľský ústav.
 • 1932 – Na Zobore sa uskutočnili prvé lyžiarske preteky v zjazde.
 • 1933 – Postavili Hotel Lőffler (neskôr známy ako Slovan).
 • 1933 – Konali sa veľkolepé Pribinove oslavy pri príležitosti 1 100. výročia vysviacky prvého kostolíka na slovenskom území, ktorý dal postaviť knieža Pribina.
 • 1934 – Na Borine a Lupke začali leteckí nadšenci plachtiť na klzákoch.
 • 1935 – Na Vŕšku obnovili kaplnku sv. Michala z roku 1739.
 • 1935 – V mestskom parku na Sihoti postavili Žabiu fontánu od Tibora Bártfaya.
 • 1937 – Na mieste kina Meteor postavili budovu pre finančné úrady (neskôr Stovoprojekt).
 • 1938 – Postavili polikliniku.
 • 1938 – Otvorili odbočku železničnej trate Zlaté Moravce – Zbehy.
 • 1939 – Postavili textilnú fabriku Pleta.
 • 1939 – Kolaudácia kasárni v Horných Krškanoch.
 • 1940 – Nitra sa stala sídlom župy.
 • 1940 – Zakryli riečku Nitrička od Župného domu po ústie rieky Nitra (posledná etapa).
 • 1940 – Do Nitry sa presťahovalo Ľudové divadlo.
 • 1941 – Jaroslav Mráz založil továreň na výrobu lietadiel (na ploche vojenského letiska).
 • 1941 – Na trati Nitra – Bratislava začali premávať priame rýchliky.
 • 1942 – Hlinkova garda zlikvidovala 537 židovských obchodov. Bol vypravený prvý vlakový transport s 1 100 Židmi (marec). Z nitrianskej železničnej stanice tri nákladné vlaky odviezli 6 000 Židov (apríl).
 • 1944 – Nitru obsadilo nemecké fašistické vojsko. Pred Vianocami bola Nitra bombardovaná (22. 12. 1944).
 • 1945 – Nitra bola opäť bombardovaná. Počas bombardovania bolo usmrtených 348 osôb, zničených bolo 53 domov a 295 poškodených.
 • 1945 – 27. marca pri tomto bombardovaní vyhorela budova divadla.
 • 1945 – 30. marca o 17.00 h Červená armáda oslobodila mesto.
 • 1946 – Po regulácii rieky postavili most severnej výpadovky na Zobor.
 • 1946 – Obnovili činnosť Sokola a Klubu slovenských turistov (KST).
 • 1948 – Vznikla Telovýchovná jednota Sokol Nitra.
 • 1949 – Spustili vodnú elektráreň na rieke Nitra.
 • 1949 – Nitra sa stala sídlom kraja a bola ním až do roku 1960.
 • 1949 – Založili Vzor (výrobné družstvo krajčírov a obuvníkov).
 • 1950 – V bývalej Sokolovni Národného domu vzniklo Nitrianske krajové divadlo.
 • 1951 – V rámci Krajového divadla v Nitre vznikol bábkový súbor.
 • 1952 – Otvára sa Vysoká škola poľnohospodárska a agronomickou a zootechnickou katedrou (presťahovaná z Košíc).
 • 1952 – Vznikol basketbalový oddiel TJ Slávia.
 • 1953 – Na hrad premiestnili sídlo Archeologického ústavu.
 • 1953 – Začali stavať internát Mladosť.
 • 1954 – Začali stavať Azbestocementové závody (AZC) v Lužiankach.
 • 1954 – Postavili Biovetu.
 • 1954 – Začalo sa hrať na novom futbalovom štadióne.
 • 1954 – Založili 17 hektárový park medzi riekou Nitrou a Párovcami.
 • 1955 – Začali stavať letný amfiteáter pod Zoborom.
 • 1956 – Začali stavať obytné domy a obchody na Štúrovej ulici.
 • 1956 – Postavili Mraziarne.
 • 1956 – Postavili reprezentačnú budovu Okresného národného výboru.
 • 1956 – Na VŠP založili (16. mája) vysokoškolský súbor Zobor.
 • 1958 – Prvá imatrikulácia poslucháčov VŠP.
 • 1958 – Na sídlisku Párovce I začali stavať 2191 bytov.
 • 1959 – Vznikol Pedagogický inštitút, predchodca UKF.
 • 1959 – Nitra postúpila do prvej československej futbalovej ligy.
 • 1960 – Vznikol Park kultúry a oddychu (PKO).
 • 1960 – Vzniklo samostatné Západoslovenské bábkové divadlo (v budove stálej bábkovej scény z roku 1906).
 • 1960 – Založili Klub priateľov umenia.
 • 1960 – Založili Slovenské poľnohospodárske múzeum.
 • 1960 – Začali stavať pavilóny VŠP.
 • 1960 – Postavili most cez rieku (Štúrova ulica – Trieda Andreja Hlinku).
 • 1960 – 1966 – Výstavba areálu internátu Mladosť, športovej haly a plavárne.
 • 1960 – Bol zrušený Nitriansky kraj. Nitra sa stala sídlom okresu, ktorý bol rozšírený o zrušené okresy Zlaté Moravce a Vráble.
 • 1961 – Otvorili Estrádnu halu PKO.
 • 1961 – Z Vígľaša presťahovali do Nitry Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV).
 • 1961 – Otvorili vysokoškolský internát Mladosť (predtým zväzarmovské letisko).
 • 1962 – Dokončili projekt sídliska Chrenová.
 • 1962 – Vznikol Agrokomplex.
 • 1962 – Postavili areál Plastiky.
 • 1963 – Otvorili Nitrianske vlastivedné múzeum.
 • 1963 – Dokončili výstavbu štadióna  na Sihoti.
 • 1964 –  Postavili internát Pedagogickej fakulty pod Zoborom.
 • 1964 – Pedagogický inštitút premenovali na Pedagogickú fakultu.
 • 1965 – Nitra mala 45 588 obyvateľov.
 • 1965 – Začalo sa vyučovať v novopostavenom objekte Pedagogickej fakulty v Nitre.
 • 1965 – Vznikol Spevokol nitrianskych učiteľov.
 • 1965 – Vznikla Nitrianska galéria (v budove Župného domu).
 • 1965 – Postavili mestskú vodáreň.
 • 1966 – Ukončili výstavbu areálu VŠP.
 • 1967 – Ukončili výstavbu internátu Nová doba.
 • 1968 – Vznikli Nitrianske textilné strojárne n.p.
 • 1969 – Začali stavať závod Pleta n.p.
 • 1970 – Vznikol potravinársky kombinát Milex.
 • 1970 – Začala premávať sedačková lanovka na Pyramídu.
 • 1970 – Mužstvo AC Nitra sa druhý raz prebojovalo do I. ligy.
 • 1971 – Začala sa generálna oprava hradu.
 • 1972 – Postavili atletický štadión VŠP na sídlisku Chrenová.
 • 1974 – Začali sa konať celoštátne poľnohospodárske výstavy v areáli Agrokomplexu.
 • 1974 –  Na Leninovom námestí (dnešné Svätoplukovo námestie) umiestnili sochu V.I. Lenina.
 • 1974 – Vznikol Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok.
 • 1974 – Zriadili podnik miestneho priemyslu Kovoplast.
 • 1974 – Zastrešili zimný štadión.
 • 1975 –  Ukončili výstavbu Domu služieb na sídlisku Chrenová I.
 • 1975 – Začali stavať sídlisko Klokočina.
 • 1975 – K mestu boli pripojené bývalé obce Dolné Krškany, Dražovce, Nitrianske Hrnčiarovce a Dolné Štitáre.
 • 1975 – Po pripojení obcí stúpol počet obyvateľov Nitry na 59 800 osôb.
 • 1979 – Futbalisti Nitry sa opäť vrátili do 1. československej ligy.
 • 1981 – Horné mesto bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.
 • 1982 – Založili Botanickú záhradu VŠP.
 • 1986 – Tretí návrat futbalistov Nitry do I. československej futbalovej ligy.
 • 1986 – Nitra mala 86 000 trvale prihlásených obyvateľov.
 • 1987 – Na dverách katolíckych kostolov sa objavilo 31 požiadaviek katolíkov.
 • 1989 – Na Pribinovom námestí postavili sochu kniežaťa Pribinu, dielo Tibora Bártfaya.
 • 1989 – Dokončili športovú halu Olympia.
 • 1989 – 9. decembra vyšli prvé slobodné noviny na Slovensku Nitrianska verejnosť.
 • 1990 – Ponitrianske múzeum sa presťahovalo do Mestského domu.
 • 1990 – Ján Chryzostom Korec sa stal nitrianskym sídelným biskupom.
 • 1990 – Odstránili sochu V.I. Lenina z námestia.
 • 1993 – Konali sa veľkolepé oslavy venované 60. výročiu Pribinových slávností v Nitre a prvému výročiu prijatia Ústavy SR.
 • 1993 – NISYS – informačné centrum začalo svoju činnosť.
 • 1993 – Ukončenie prevádzky lanovky na Pyramídu.
 • 1995 – Nitru navštívil pápež Ján Pavol II.
 • 1996- Bola dokončená úprava Štefánikovej a Kupeckej ulice – Pešia zóna, pri ktorej dostali dnešnú podobu.
 • 1996 – VŠP transformovali na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.
 • 1996 – 15. augusta otvorili Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova v Misijnom dome na Kalvárii.
 • 1999 – Nitrianske bábkové divadlo premenovali na Staré divadlo.
 • 2001 – Areál SPU architektov Dědečka a Miňovského vyhlásili za stavbu storočia.
 • 2003 – V pivovare ukončili výrobu piva a sladu.
 • 2003 – Znovuotvorenie bývalej židovskej synagógy, ktorá sa po oprave transformovala na Synagógu – výstavnú a koncertnú sieň Mesta Nitry.
 • 2007 – Na hrade otvorili Diecézne múzeum, prvé svojho druhu na Slovensku.
 • 2007 – Budovy Nitrianskych mlynov boli zbúrané a začala sa výstavba nákupného centra Galéria Mlyny.
 • 2014 – Areál SPU zapísali do zoznamu nehnuteľných pamiatok SR.
 • 2016 – Automobilka Jaguar Land Rover si vybrala Nitru pre vybudovanie svojho závodu na výrobu automobilov.

Ako sa píše záverom na webe nitra.eu, informácie od roku 1848 boli sčasti v článku čerpané z knihy Vladimíra Bárta NITRA Ako si ťa pamätáme 2.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X