Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Tipy na články: [email protected]
Foto5 hrad nitra.jpg
ilustračné, zdroj: www.facebook.com
8. júna 2019 Zaujímavosti od NitraDeň.skwww.nitra.eu Diskusia()

Vedeli ste, že v Nitre sa kedysi konali lyžiarske preteky v zjazde? Alebo to, že tu boli parné a vaňové kúpele? Vyberáme zaujímavosti z minulosti

Nitra je starobylé mesto bohaté na históriu, svedčia o tom aj tieto historické míľniky. Ako sa píše na webe nitrianskeho turistického informačného centra, prví obyvatelia sa na území dnešnej Nitry objavili už v dávnom praveku.

Podľa historických zdrojov sa utáborili v primitívnych chatrčiach na území dnešného Čermáňa a taktiež na vrchu Tobola, ktorý sa nachádzal pri Horných Krškanoch. „V jaskyni pod Nitrianskym hradom bolo tiež objavené prechodné sídlisko najstarších obyvateľov tohto územia – lovcov mamutov. Nálezy čepeliek, hrotov a mnohých úlomkov z pazúrika a jaspisu, svedčia o tom, že tieto nástroje si praobyvatelia Nitry vyrábali priamo na mieste,“ ozrejmuje históriu web nitra.eu.

Neskôr, a síce približne 4500 rokov pred našim letopočtom, žili na území dnešnej Nitry (v strede mesta, Párovce, Mlynárce, Zobor) roľnícke kmene. Tie začali ako prvé obrábať ornú pôdu. 

V rokoch 1800 až 750 pred našim letopočtom obývali územie Nitry a blízke okolie kmene zaoberajúce sa roľníctvom, dobytkárstvom, lovom, odlievaním a spracovaním kovov (bronzu, zlata). Žili tu aj remeselníci zruční v hrnčiarskej výrobe. „Praobyvatelia nášho územia, aby sa chránili pred kočovnými dobyvateľmi, opevnili areál Horného mesta, kde vzniklo rozsiahle sídlisko chránené priekopou naplnenou vodou a zemným valom,“ dopĺňa turistické informačné centrum.

750 až 400 pred našim letopočtom bolo na vrchole Zobora vybudované mohutné hradisko, ktoré malo dvoj- až desať-metrové vysoké valy. Účelom stavby bola ochrana obyvateľov v časoch nájazdov a útokov cudzích kmeňov. V Nitre a okolí sa nachádzali aj menšie hradiská, konkrétne na Lupke, v Dražovciach a na Žibrici.

Ako sa ďalej uvádza na webe nitra.eu, z histórie je známe, že na našom území žili aj bojovní Kelti, neskôr Góti či Kvádi a napokon sa na tomto území usadili Slovania.

V roku 623 prispel franský obchodný Samo k zvrhnutiu nadvlády Avarov nad Slovanmi, stalo sa to vďaka tomu, že Samo dodával zbrane a aj sa osobne zúčastnil bojov. „Po víťazstve si ho slovanské kniežatá zvolili za kráľa. Pod jeho vedením vznikla nadkmeňová spoločenská organizácia – Samova ríša. Pravdepodobným centrom tohto prvého organizovaného štátneho útvaru bolo územie Bratislavy a Nitry,“ uvádza informačné centrum.

Rok 820 bol pre Nitru významný tým, že mesto sa stalo dôležitým politickým, vojenským a hospodárskym centrom rozsiahleho včasno-feudálneho štátneho útvaru, svedčia o tom slovanské pohrebiská, ktoré našli tu aj v okolí. Tento štátny útvar zaberal takmer celé územie Slovenska a zasahoval aj do priľahlej časti Maďarska. Vládol tu knieža Pribina a Nitra bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva. V roku 828 tu dal Pribina postaviť prvý kresťanský kostol, ktorý v rokoch 829 – 833 vysvätil soľnohradský arcibiskup Adalram.

Ako sa ďalej uvádza v dejinách Nitry, v roku 833 bol Pribina vyhnaný z Nitry. Vyhnal ho Mojmír I., ktorý sa následne zmocnil jeho kniežatsva a pričlenil ho k svojmu. V tom čase bol vytvorený štátny celok nazývaný Veľká Morava. K ďalším významným míľnikom patrí rok 863, kedy na Slovensko prišli zo Solúnu byzantskí vierozvestcovia, bratia Konštantín a Metod. „V jednom z najcennejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk  titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami,“ pokračuje informačné centrum vo výpočte toho, čo bolo pre Nitru z hľadiska histórie dôležité.

V roku 907 došlo k zániku Veľkomoravskej ríše. O desiatky rokov neskôr, a síce v roku 993 už bol na Zobore postavený benediktínsky kláštor sv. Hypolita, ktorý sa radí k najstarším kláštorom na Slovensku. V roku 1111 vznikla Zoborská listina, ktorá uvádza súpis majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. Spomína sa tu aj existencia školy, ktorá vyvíjala činnosť pri benediktínskom kláštore a meno prvého a najstaršieho známeho richtára v Nitre – Peregrina

K míľnikom nášho mesta možno prideliť aj to, že uhorský kráľ Belo IV. povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto. V 14. storočí postihli Nitru expanzie Matúša Čáka Trenčianskeho a v roku 1432 obliehali Nitru husitské vojská, ktoré poškodili mesto aj hrad. Podľa informácií, ktoré zverejnila stránka nitra.eu, v roku 1472 písomne potvrdil Matej Korvín pre Dolné mesto kráľovské výsady.

O necelú dvestovku rokov neskôr, a síce po Mikulovskom mieri (1622 – 1642) dostal hrad aj mesto biskup Ján Telegdy, ktorý dal takmer od základov postaviť Biskupský palác, pričom vežu nechal zreštaurovať a barokizovať Horný kostol a dal ho rozšíriť o Dolný kostol.

V roku 1663 nastali pre Nitru ťažké časy, Turci totižto obsadili hrad aj mesto, pričom do hradu vpochodovali bez odporu. Stalo sa tak zradou istého Nemca z hradnej posádky i veliteľa maďarskej čaty. Počas okupácie mesta zničili františkánsky kláštor a kostol. V 18. storočí zas Nitru a jej obyvateľov sužovali morové epidémie. 

Ako uvádza nitrianske informačné centrum, k ďalším míľnikom patria tieto:

 • 1703 – Počas protihabsburského povstania Františka Rákocziho II. jeho vojská obsadili hrad a zničili ho. Dolné mesto a Párovce vyhoreli. Nitru pustošili až do kapitulácie v roku 1708.
 • 1715 – Z tohto roku pochádza prvá zmienka o kňazskom seminári v Nitre.
 • 1748 – Nitru a jej okolie napadli žravé kobylky.
 • 1750 – V Nitre na Párovciach vznikla Židovská náboženská obec. Žilo tu 21 židovských rodín a rabín.
 • 1765 – Nitra dostala ako dar od biskupa Jána Gustíniho prvý mestský dom. Úradovalo sa v ňom až do roku 1880.
 • 1782 – Cisár Jozef II. zrušil zoborský kláštor. Zrušil aj rehoľu kamaldulov. V zoborskom kláštore bola založená manufaktúra.
 • 1785 – Podľa územnosprávnej reformy Jozefa II. bol utvorený Nitriansky dištrikt (kraj), ktorý spolu s Banskobystrickým a Košickým tvorili Slovensko.
 • 1836 – V Nitre začala pracovať prvá tlačiareň.
 • 1844 – Nitra mala 5 492 obyvateľov.
 • 1848 – Zlúčili sa pôvodne samostatné mestské štvrte a ulice Horné mesto, Podhradie, Kapitulská ulica, Ďurčianska ulica s Dolným mestom.
 • 1848 – Na Borine postavili poslednú šibenicu.
 • 1854 – Postavili Kláštor a Kostol Navštívenia Panny Márie.
 • 1858 – Zbúrali Tureckú bránu (stála na rohu budovy bývalej reštaurácie Králik).
 • 1860 – Nadstavili krídla Župného domu.
 • 1860 – Otvorili kameňolom na Zobore.
 • 1863 – Založili parný mlyn Arpád (od roku 1873 ako cholerový špitál).
 • 1863 – Založili Ronchettiho Telocvičný spolok.
 • 1863 –  Začali výstavbu Nitrianskych mlynov (dnes nákupno-zábavné centrum Mlyny).
 • 1866 – Július Gisser založil prvú súkromnú šermiarsku školu v Uhorsku.
 • 1868 – Július Gisser vybudoval na Číneši prvé kúpalisko v Nitre.
 • 1872 – Vznikol dobročinný Nitriansky židovský ženský spolok.
 • 1875 – Založili hudobnú školu Eduarda Artmanna.
 • 1876 – Otvorili železničnú stanicu.
 • 1876 – Otvorili záhradnú reštauráciu s tanečnou sálou na Zobore – Teufelovu záhradu.
 • 1877 – V máji pre verejnosť sprístupnili zbierku starožitností Nitrianskej župy Rímsko-katolíckeho Vyššieho gymnázia.
 • 1878 – 1879 – Podľa projektu F. Schmidta a J. Lipperta z Viedne bola postavená vo východnom krídle Veľkého seminára novoklasicistická diecézna knižnica, ako verná kópia Szecsényiho maďarskej národnej bibliotéky v Budapešti. Mala viac ako 100 000 zväzkov cenných kníh, rukopisov a aj 78 vzácnych prvotlačí z rokov 1473 až 1500.
 • 1878 – Na Zobor začal premávať omnibus (krytý konský povoz).
 • 1880 – Zbúrali vežu Kostola sv. Jakuba na námestí.
 • 1880 – 1882 – Začala sa stavať Mestská radnica.
 • 1881 – Dobudovali železničnú trať Nitra – Topoľčany.
 • 1882 – Na mieste veže Kostola sv. Jakuba (dnes Svätoplukovo námestie) postavili Mariánsky stĺp.
 • 1882 – Vydláždili námestie pred Župným domom.
 • 1882 – Július Gisser zorganizoval prvé preteky v rýchlostnom i vytrvalostnom plávaní na rieke Nitra.
 • 1882 – Zriadili verejné parné a vaňové kúpele.
 • 1882 – Pod Zoborom, podľa projektu Jána Lyku, začali výstavbu Šiator tábora, baraky vojenského sústreďovacieho tábora.
 • 1883- Nitra sa stala sídlom Hornouhorského vzdelávacieho maďarského spolku FEMKE, ktorý vyvíjal silný maďarizačný tlak na slovenskú pospolitosť. Bolo postavené župné divadlo. Pripomínalo zmenšenú kópiu národného divadla v Budapešti. Roku 1945 bolo zničené pri bombardovaní Nitry.
 • 1883 – Dostavali kasárne pod Zoborom.
 • 1884 –  Postavili Malý seminár.
 • 1885 – Vznikol dobročinný Nitriansky kresťanský ženský spolok (roku 1894 založil prvé jasle).
 • 1887 – Na Sihoti hostinský pán Arnold postavil kúpalisko.
 • 1887 – Postavili Hotel Lakner (neskôr Hungária, Slávia, Tatra, Dituria Golden Hoffer, Grand Hotel Sole).
 • 1887 – Otvorili Diecéznu knižnicu.
 • 1888 – V Nitre zaznamenali prvého bicyklistu, bol ním tlačiar Nyárayi z Rimavskej Soboty.
 • 1890 – Podľa projektu Jána Lyku postavili kasárne (dnes tržnica).
 • 1890 – Uviedli do prevádzky mestskú plynáreň a verejné osvetlenie.
 • 1890 – Na kúpalisku Sihoť zriadili plaveckú školu.
 • 1890 – Začiatok zakrývania ramena Nitričky.
 • 1891 – Mesto bolo osvetlené plynovými lampami.
 • 1892 – Postavili liečebňu na Zobore.
 • 1893 – Zatopením kameňolomu vzniklo Zoborské jazierko.
 • 1894 – Otvorili mestskú nemocnicu pod Kalváriou.
 • 1894 – Vznikol Aujezského mlyn (dnes už neexistuje).
 • 1894 – Postavili poštovú budovu tzv. starú poštu (od roku 1961 dočasné sídlo VÚŽV).
 • 1896 – Nitriansky mestský pivovar a sladovňa začali s výrobou.
 • 1896 – Odhalili Miléniový pamätník na Pyramíde
 • 1897 – Dobudovali železničnú trať Lužianky – Hlohovec.
 • 1898 – Hostinský František Mitterbauer začal na Zobore poskytovať Kneippovu vodoliečbu.
 • 1899 – Pripravovala sa regulácia rieky Nitra.
 • 1899 – Pri Alžbetinej ceste postavili budovu Žrebčína (dnes Štefánikova trieda).
 • 1900 – Dobudovali spojku Šurany – Nové Zámky.
 • 1900 – 10. novembra otvorili prvé nitrianske kino Adlerovo – I. uhorské vedecké elektronické divadlo.
 • 1901 – V priestoroch kasární pod Zoborom postavili vojenskú nemocnicu.
 • 1902 – V prízemných priestoroch piaristického gymnázia bolo otvorené župné nitrianske múzeum.
 • 1903 – Na Hlavnej ulici postavili Hotel Schiller.
 • 1903 – Postavili Justičný palác (Krajský súd).
 • 1904 – Prvé elektrické osvetlenie v Nitre bolo v Aujezského mlyne.
 • 1905 – Skanalizovali a zasypali koryto Nitričky a odstránili už zbytočný most pred Župným domom.
 • 1905 – Otvorili druhé nitrianske kino Chromo Biograph.
 • 1906 – 9. Januára postihlo Nitru citeľné zemetrasenie.
 • 1906 – K budove súdu pristavali väznicu.
 • 1908 – Ukončená secesná prestavba Župného domu.
 • 1908 – Otvorili ďalšie kino Meteor neďaleko súdu, pôsobil tu husľový samouk František Nemrava.
 • 1909 – Začiatky futbalu v Nitre.
 • 1909 – Na Kapitulskej ulici zriadili Mestskú hudobnú školu.
 • 1910 – 1911 – Bola postavená synagóga podľa projektov L. Baumhorna v orientálnom štýle.
 • 1911 – Postavili kalvínsky kostol na Číneši (dnes Ulica Fraňa Mojtu).
 • 1911 – Postavili továreň na výrobu umelého ľadu.
 • 1911 – Postavili továreň Ferrenit.
 • 1911 – V uvoľnenej kalvínskej modlitebni vzniklo kino Uránia.
 • 1912 – Dostavali východný trakt Mestského domu.
 • 1912 – Pod Kalváriou postavili robotnícke družstevné domčeky.
 • 1912 – Založili Nitriansky telocvičný a šermiarsky spolok.
 • 1913 – Pri cintoríne postavili hasičskú zbrojnicu.
 • 1913 – Zriadili mestskú elektráreň.
 • 1914 – Na lúkach pri rieke Nitra pristálo prvé lietadlo Andreja Kvasa.
 • 1915 – Mesto elektrifikovali.
 • 1915 – Postavili nemocnicu so železničnou vlečkou a cintorín pre vojakov z I. svetovej vojny.
 • 1918 – V septembri v parku odhalili pomník padlým v I. svetovej dielne (dielo Alexandra Fintu).
 • 1918 – Dňa 17. novembra vyšlo prvé číslo slovensko-maďarského týždenníka Nyitra – Nitra.
 • 1918 – Dňa 10. decembra vstúpili do mesta československé vojská.
 • 1919 – Založili TJ Sokol.
 • 1919 – Obnovili činnosť Matice slovenskej.
 • 1919 – Založili Mestskú verejnú knižnicu.
 • 1919 – Dňa 22. februára založili Občiansku besedu.
 • 1920 – Na lúkach za riekou postavili letisko.
 • 1920 – Začal premávať mestský omnibus na železničnú stanicu.
 • 1921 – Legionári vyhodili do vzduchu pamätník milénia na Pyramíde.
 • 1921 – Národný umelec Janko Jesenský až do roku 1928 pôsobil v Nitre ako župan.
 • 1922 – Nitra mala 15 041 obyvateľov.
 • 1922 – Po požiari postavili nový parný mlyn.
 • 1922 – Postavili Obchodnú akadémiu.
 • 1923 – Založili Futbalový klub AC Nitra.
 • 1923 – Postavili Poštársku kolóniu pod Zoborom.
 • 1924 – Postavili bitúnok a kafilériu – jednu z prvých na Slovensku.
 • 1924 – Vznikol požiar na hrade (8. augusta).
 • 1924 – Vznikol Sokolský spevokol.
 • 1924 – Prvá zmienka o organizovanom volejbale.
 • 1924 – Začiatky bezmotorového lietania.
 • 1925 – Mesto kúpilo od biskupstva Sihoť.
 • 1925 – Postavili železničnú vlečku k Arpádovmu mlynu.
 • 1926 – Začal premávať autobus z mesta na Zobor.
 • 1926 – Bolo otvorené kino Palace (za socializmu premenované na kino Moskva).
 • 1926 – Založili Masarykovu leteckú ligu.
 • 1926 – Vybudovali tenisové dvorce.
 • 1926 – Založili Hokejový klub AC Nitra.
 • 1926 – Postavili Mestský chudobinec (teraz Krajské riaditeľstvo polície na Kalvárskej ul.).
 • 1926 – Postavili čistiacu stanicu odpadových vôd.
 • 1927 – Na mieste župnej nemocnice, prestavbou škrobárne  z r. 1903, vznikol cukrovar.
 • 1928 – Postavili Živnostenský dom (za socializmu Dom pionierov a mládeže).
 • 1928 – Postavili tzv. Krajinské domky pod Kalváriou.
 • 1928 – Vznikla reštaurácia Nitran, po bývalej krčme Králik z roku 1827.
 • 1928 – Na Kalvárii postavili Misijný dom pre rehoľu verbistov.
 • 1929 – Dokončili stavbu Národného domu.
 • 1929 – Na Borine boli postavené vodojemy pre mestskú vodáreň.
 • 1930 – Otvorili letné záhradné kino s tanečnou reštauráciou.
 • 1930 – Postavili funkcionalistickú budovu poštového a telegrafného úradu.
 • 1930 – Vybudovali vodovod z mestských studní.
 • 1930 – V kine Palace premietali prvý celovečerný zvukový film.
 • 1930 – Preložili riečne koryto Nitry od areálu Arpádovho mlynu do terajšieho toku.
 • 1931 – Začal premávať autobus do Bratislavy.
 • 1931 – Pod Zoborom postavili areál Štátnej hospodárskej školy.
 • 1931 – Začala sa hospodárska kríza. V Nitre bolo okolo 1 000 nezamestnaných.
 • 1932 – Na štadióne Orol otvorili plavecký bazén.
 • 1932 – V Kláštore Vincentiek na Farskej ulici vznikol Rímskokatolícky ženský učiteľský ústav.
 • 1932 – Na Zobore sa uskutočnili prvé lyžiarske preteky v zjazde.
 • 1933 – Postavili Hotel Lőffler (neskôr známy ako Slovan).
 • 1933 – Konali sa veľkolepé Pribinove oslavy pri príležitosti 1 100. výročia vysviacky prvého kostolíka na slovenskom území, ktorý dal postaviť knieža Pribina.
 • 1934 – Na Borine a Lupke začali leteckí nadšenci plachtiť na klzákoch.
 • 1935 – Na Vŕšku obnovili kaplnku sv. Michala z roku 1739.
 • 1935 – V mestskom parku na Sihoti postavili Žabiu fontánu od Tibora Bártfaya.
 • 1937 – Na mieste kina Meteor postavili budovu pre finančné úrady (neskôr Stovoprojekt).
 • 1938 – Postavili polikliniku.
 • 1938 – Otvorili odbočku železničnej trate Zlaté Moravce – Zbehy.
 • 1939 – Postavili textilnú fabriku Pleta.
 • 1939 – Kolaudácia kasárni v Horných Krškanoch.
 • 1940 – Nitra sa stala sídlom župy.
 • 1940 – Zakryli riečku Nitrička od Župného domu po ústie rieky Nitra (posledná etapa).
 • 1940 – Do Nitry sa presťahovalo Ľudové divadlo.
 • 1941 – Jaroslav Mráz založil továreň na výrobu lietadiel (na ploche vojenského letiska).
 • 1941 – Na trati Nitra – Bratislava začali premávať priame rýchliky.
 • 1942 – Hlinkova garda zlikvidovala 537 židovských obchodov. Bol vypravený prvý vlakový transport s 1 100 Židmi (marec). Z nitrianskej železničnej stanice tri nákladné vlaky odviezli 6 000 Židov (apríl).
 • 1944 – Nitru obsadilo nemecké fašistické vojsko. Pred Vianocami bola Nitra bombardovaná (22. 12. 1944).
 • 1945 – Nitra bola opäť bombardovaná. Počas bombardovania bolo usmrtených 348 osôb, zničených bolo 53 domov a 295 poškodených.
 • 1945 – 27. marca pri tomto bombardovaní vyhorela budova divadla.
 • 1945 – 30. marca o 17.00 h Červená armáda oslobodila mesto.
 • 1946 – Po regulácii rieky postavili most severnej výpadovky na Zobor.
 • 1946 – Obnovili činnosť Sokola a Klubu slovenských turistov (KST).
 • 1948 – Vznikla Telovýchovná jednota Sokol Nitra.
 • 1949 – Spustili vodnú elektráreň na rieke Nitra.
 • 1949 – Nitra sa stala sídlom kraja a bola ním až do roku 1960.
 • 1949 – Založili Vzor (výrobné družstvo krajčírov a obuvníkov).
 • 1950 – V bývalej Sokolovni Národného domu vzniklo Nitrianske krajové divadlo.
 • 1951 – V rámci Krajového divadla v Nitre vznikol bábkový súbor.
 • 1952 – Otvára sa Vysoká škola poľnohospodárska a agronomickou a zootechnickou katedrou (presťahovaná z Košíc).
 • 1952 – Vznikol basketbalový oddiel TJ Slávia.
 • 1953 – Na hrad premiestnili sídlo Archeologického ústavu.
 • 1953 – Začali stavať internát Mladosť.
 • 1954 – Začali stavať Azbestocementové závody (AZC) v Lužiankach.
 • 1954 – Postavili Biovetu.
 • 1954 – Začalo sa hrať na novom futbalovom štadióne.
 • 1954 – Založili 17 hektárový park medzi riekou Nitrou a Párovcami.
 • 1955 – Začali stavať letný amfiteáter pod Zoborom.
 • 1956 – Začali stavať obytné domy a obchody na Štúrovej ulici.
 • 1956 – Postavili Mraziarne.
 • 1956 – Postavili reprezentačnú budovu Okresného národného výboru.
 • 1956 – Na VŠP založili (16. mája) vysokoškolský súbor Zobor.
 • 1958 – Prvá imatrikulácia poslucháčov VŠP.
 • 1958 – Na sídlisku Párovce I začali stavať 2191 bytov.
 • 1959 – Vznikol Pedagogický inštitút, predchodca UKF.
 • 1959 – Nitra postúpila do prvej československej futbalovej ligy.
 • 1960 – Vznikol Park kultúry a oddychu (PKO).
 • 1960 – Vzniklo samostatné Západoslovenské bábkové divadlo (v budove stálej bábkovej scény z roku 1906).
 • 1960 – Založili Klub priateľov umenia.
 • 1960 – Založili Slovenské poľnohospodárske múzeum.
 • 1960 – Začali stavať pavilóny VŠP.
 • 1960 – Postavili most cez rieku (Štúrova ulica – Trieda Andreja Hlinku).
 • 1960 – 1966 – Výstavba areálu internátu Mladosť, športovej haly a plavárne.
 • 1960 – Bol zrušený Nitriansky kraj. Nitra sa stala sídlom okresu, ktorý bol rozšírený o zrušené okresy Zlaté Moravce a Vráble.
 • 1961 – Otvorili Estrádnu halu PKO.
 • 1961 – Z Vígľaša presťahovali do Nitry Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV).
 • 1961 – Otvorili vysokoškolský internát Mladosť (predtým zväzarmovské letisko).
 • 1962 – Dokončili projekt sídliska Chrenová.
 • 1962 – Vznikol Agrokomplex.
 • 1962 – Postavili areál Plastiky.
 • 1963 – Otvorili Nitrianske vlastivedné múzeum.
 • 1963 – Dokončili výstavbu štadióna  na Sihoti.
 • 1964 –  Postavili internát Pedagogickej fakulty pod Zoborom.
 • 1964 – Pedagogický inštitút premenovali na Pedagogickú fakultu.
 • 1965 – Nitra mala 45 588 obyvateľov.
 • 1965 – Začalo sa vyučovať v novopostavenom objekte Pedagogickej fakulty v Nitre.
 • 1965 – Vznikol Spevokol nitrianskych učiteľov.
 • 1965 – Vznikla Nitrianska galéria (v budove Župného domu).
 • 1965 – Postavili mestskú vodáreň.
 • 1966 – Ukončili výstavbu areálu VŠP.
 • 1967 – Ukončili výstavbu internátu Nová doba.
 • 1968 – Vznikli Nitrianske textilné strojárne n.p.
 • 1969 – Začali stavať závod Pleta n.p.
 • 1970 – Vznikol potravinársky kombinát Milex.
 • 1970 – Začala premávať sedačková lanovka na Pyramídu.
 • 1970 – Mužstvo AC Nitra sa druhý raz prebojovalo do I. ligy.
 • 1971 – Začala sa generálna oprava hradu.
 • 1972 – Postavili atletický štadión VŠP na sídlisku Chrenová.
 • 1974 – Začali sa konať celoštátne poľnohospodárske výstavy v areáli Agrokomplexu.
 • 1974 –  Na Leninovom námestí (dnešné Svätoplukovo námestie) umiestnili sochu V.I. Lenina.
 • 1974 – Vznikol Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok.
 • 1974 – Zriadili podnik miestneho priemyslu Kovoplast.
 • 1974 – Zastrešili zimný štadión.
 • 1975 –  Ukončili výstavbu Domu služieb na sídlisku Chrenová I.
 • 1975 – Začali stavať sídlisko Klokočina.
 • 1975 – K mestu boli pripojené bývalé obce Dolné Krškany, Dražovce, Nitrianske Hrnčiarovce a Dolné Štitáre.
 • 1975 – Po pripojení obcí stúpol počet obyvateľov Nitry na 59 800 osôb.
 • 1979 – Futbalisti Nitry sa opäť vrátili do 1. československej ligy.
 • 1981 – Horné mesto bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.
 • 1982 – Založili Botanickú záhradu VŠP.
 • 1986 – Tretí návrat futbalistov Nitry do I. československej futbalovej ligy.
 • 1986 – Nitra mala 86 000 trvale prihlásených obyvateľov.
 • 1987 – Na dverách katolíckych kostolov sa objavilo 31 požiadaviek katolíkov.
 • 1989 – Na Pribinovom námestí postavili sochu kniežaťa Pribinu, dielo Tibora Bártfaya.
 • 1989 – Dokončili športovú halu Olympia.
 • 1989 – 9. decembra vyšli prvé slobodné noviny na Slovensku Nitrianska verejnosť.
 • 1990 – Ponitrianske múzeum sa presťahovalo do Mestského domu.
 • 1990 – Ján Chryzostom Korec sa stal nitrianskym sídelným biskupom.
 • 1990 – Odstránili sochu V.I. Lenina z námestia.
 • 1993 – Konali sa veľkolepé oslavy venované 60. výročiu Pribinových slávností v Nitre a prvému výročiu prijatia Ústavy SR.
 • 1993 – NISYS – informačné centrum začalo svoju činnosť.
 • 1993 – Ukončenie prevádzky lanovky na Pyramídu.
 • 1995 – Nitru navštívil pápež Ján Pavol II.
 • 1996- Bola dokončená úprava Štefánikovej a Kupeckej ulice – Pešia zóna, pri ktorej dostali dnešnú podobu.
 • 1996 – VŠP transformovali na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.
 • 1996 – 15. augusta otvorili Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova v Misijnom dome na Kalvárii.
 • 1999 – Nitrianske bábkové divadlo premenovali na Staré divadlo.
 • 2001 – Areál SPU architektov Dědečka a Miňovského vyhlásili za stavbu storočia.
 • 2003 – V pivovare ukončili výrobu piva a sladu.
 • 2003 – Znovuotvorenie bývalej židovskej synagógy, ktorá sa po oprave transformovala na Synagógu – výstavnú a koncertnú sieň Mesta Nitry.
 • 2007 – Na hrade otvorili Diecézne múzeum, prvé svojho druhu na Slovensku.
 • 2007 – Budovy Nitrianskych mlynov boli zbúrané a začala sa výstavba nákupného centra Galéria Mlyny.
 • 2014 – Areál SPU zapísali do zoznamu nehnuteľných pamiatok SR.
 • 2016 – Automobilka Jaguar Land Rover si vybrala Nitru pre vybudovanie svojho závodu na výrobu automobilov.

Ako sa píše záverom na webe nitra.eu, informácie od roku 1848 boli sčasti v článku čerpané z knihy Vladimíra Bárta NITRA Ako si ťa pamätáme 2.

Odporúčané články

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X