Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Titulka ukf.jpg
9
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: maps.google.com

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra – fakulty, kontakt, prihláška, internát

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra je jedna z dvoch nitrianskych univerzít.

Pôvodne bola univerzita založená v roku 1959 ako Pedagogický inštitút, ktorý sa neskôr premenoval na Pedagogickú fakultu. Univerzita Konštantína Filozofa nesie tvoj názov od roku 1996 a v súčasnosti je počtom študentov šiestou najväčšou na Slovensku.

Rektorom univerzity je od roku 2018 profesor RNDr. Libor Vozár, CSc. Univerzita má 5 fakúlt, ktoré sú rozmiestnené po Nitre. Každoročne sa počet študentov pohybuje okolo 8-tisíc.

Mapa rozmiestnenia objektov UKF v Nitre

Mapa univerzita konstantina filozofa nitra ukf objekty.jpg
Foto:www.ukf.sk

Každá fakulta univerzity má množstvo katedier, ktoré ponúkajú výber rôznych študijných programov. Na každom zo študijných programov je možné získať štipendium. Štipendiá sa rozlišujú na sociálne a motivačné, taktiež je možné na niektorých odboroch získať aj vládne štipendium.

Sociálne štipendium je možné udeliť len študentom, ktorí zodpovedajú podmienkam udelenia. Je nutné oň požiadať a následne môže byť vyplácané. Viac informácií o sociálnom štipendiu sa záujemcovia dozvedia na stránke univerzity tu.

Motivačné štipendium je priznané študentom za ich vynikajúce študijné výsledky a vypláca sa ako jednorazová finančná čiastka. Taktiež môže byť študentovi uznané mimoriadne štipendium za jeho vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo v športovej činnosti, prípadne za reprezentáciu univerzity.

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra kontakt a adresa

Oficiálna korešpondencia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

Telefónne číslo: +421 37 6408 11
e-mail: [email protected]

Informácie o štúdiu záujemcom poskytnú aj na príslušných študijných oddeleniach jednotlivých fakúlt.

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra prihláška

Uchádzači o štúdium sa môžu prihlasovať elektronicky aj papierovou prihláškou. Je teda najprv prihlášku vyplniť a odoslať v stanovenom termíne na vybranú fakultu. Termíny sa líšia od stupňa štúdia, na ktoré sa záujemca hlási. Aktuálne dátumy nájdu študenti na stránke UKF tu.

V prípade záujmu o viacero študijných programov, je možné zaslať aj niekoľko prihlášok. Všetky dôležité informácie a inštrukcie k odosielaniu prihlášok nájdu záujemcovia na tejto stránke univerzity.

Prihlasovať sa môžu taktiež aj záujemcovia o externé štúdium, ktoré je spoplatnené. Študent externého štúdia musí absolvovať 750 – 1440 hodín s tým, že je nutné samoštúdium a samostatná tvorivá práca počas akademického roka. Rozvrh hodín je v externej forme štúdia projektovaný predovšetkým na dni víkendu (sobota), prípadne na posledný deň pracovného týždňa (piatok).

Viac informácií o externom štúdiu sa záujemcovia dozvedia na webe univerzity tu.

Fakulta prírodných vied

Medzi hlavné oblasti, ktorým sa Fakulta prírodných vied venuje sú prírodné vedy, matematika a informatika. Jej poslaním je, ako sama uvádza, vychovávať vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci širokej ponuky akreditovaných vedeckých a odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom, ako aj doktorandskom stupni štúdia.

Fakulta sa môže pýšiť dlhoročnou tradíciou prípravy učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky, pričom v rámci spolupráce s ostatnými fakultami univerzity vytvára najširšiu ponuku učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky v kombinácii s jazykovými, umeleckými, technickými, humanitnými a spoločensko-vednými predmetmi.

Na Fakulte sa konajú výskumné, vývojové a rôzne tvorivé činnosti.

Logo Fakulty prírodných vied:

Logo fakulta prirodnych vied ukf nitra.jpg
Foto: www.fpv.ukf.sk

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Študijné oddelenie aj na webe tu.

 • Doktorandské štúdium, rigorózne skúšky, rozširujúce štúdium
  • Mgr. Jana Ďuriačová
   Pracovisko: FPV – Dekanát Fakulty prírodných vied
   Telefón do zamestnania: +421 37 6408 565
   Mobilný telefon:
   Označenie kancelárie: A0106
   E-mail: [email protected]
 • 1. a 2. ročník Bc. štúdia (denná forma), 2. ročník Mgr. štúdia (denná forma)
  • Bc. Jana Lörinczová
   • Pracovisko: FPV – Dekanát Fakulty prírodných vied
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 560
   • Označenie kancelárie: THA01020
   • E-mail: [email protected]
 • 3. ročník Bc. štúdia (denná forma), 1. ročník Mgr. štúdia (denná forma), Bc. a Mgr. štúdium (externá forma)
  • Ing. Alena Šubová
   • Pracovisko: FPV – Dekanát Fakulty prírodných vied
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 562
   • Označenie kancelárie: THA106
   • E-mail: [email protected]
 • Fakultná administrátorka AIS
  • Ing. Zuzana Ďurfinová
   • Pracovisko: FPV – Dekanát Fakulty prírodných vied
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 569
   • Označenie kancelárie: THA106
   • E-mail: [email protected]

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Hlavným bodom vzdelávania a výskumných aktivít Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je človek. Všetky pracoviská FSVaZ sa venujú rozvoju pomáhajúcich profesií. Ako informuje FSVaZ pozornosť je venovaná hlavne človeku s problémami, tomu, ktorý si vyžaduje starostlivosť odborníkov v oblasti zdravotníckej alebo sociálnej.

Cieľom Fakulty je pripraviť na prax kompetentných odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Absolventi sú štúdiom pripravení po odbornej a najmä ľudskej stránke pracovať s inými ľuďmi, pomáhať im napredovať, ošetrovať ich „zranenia“ (telesné, psychické i sociálne), viesť ich a rozvíjať.

Logo Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva:

Logo fakulty socialnych vied a zdravotnictva ukf nitra.jpg
Foto: www.fsvaz.ukf.sk

Kraskova ul. 1, 949 74 Nitra

Študijné oddelenie aj na webe tu.

 • Študijné programy (denná forma) Sociálna práca, Aplikovaná sociálna práca, Sociálne služby a poradenstvo
  • Mgr. Margaréta Nováková
   • Pracovisko: FSVaZ – Dekanát FSVaZ
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 757,
    • fax: +421 37 6408 751
   • E-mail: [email protected]
 • Študijné programy (denná forma) Ošetrovateľstvo, (denná a externá forma) Urgentná zdravotná starostlivosť, Špecializačné štúdium
  • Eva Antlová
   • Pracovisko: FSVaZ – Dekanát FSVaZ
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 760,
    • fax: +421 37 6408 751
   • E-mail: [email protected]
 • Študijný program Psychológia
  • Mgr. Jana Árvayová
   • Pracovisko: FSVaZ – Dekanát FSVaZ
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 757,
    • fax: +421 37 6408 751
   • E-mail: [email protected]
 • Študijné programy (externá forma) Sociálna práca, Aplikovaná sociálna práca
  • Anna Látečková
   • Pracovisko: FSVaZ – Dekanát FSVaZ
   • Telefón do zamestnania: tel/fax: +421 37 6408 751
   • E-mail: [email protected]
 • Fakultný administrátor AIS
  • Bc. Adam Šurába
   • Pracovisko: FSVaZ – Dekanát FSVaZ
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 762
   • Označenie kancelárie: KRA201
   • E-mail: [email protected]

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Hlavnou úlohou Fakulty stredoeurópskych štúdií je príprava profesionálov uplatňujúcich sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy a cestovného ruchu, ktorí zároveň dokážu komunikovať v niekoľkých jazykoch.

Fakulta okrem vzdelávania vykonáva aj vedecko-výskumnú činnosť zodpovedajúcu profilu fakulty a výskumnému zameraniu jej jednotlivých pracovísk. Ide hlavne o vedecko-výskumné aktivity, na ktorých spolupracuje s domácimi a zahraničnými univerzitami, výskumnými ústavmi, štátnymi a mimovládnymi organizáciami.

Logo Fakulty stredoeurópskych štúdií:

Logo fakulty stredoeuropskych studii ukf nitra.jpg
Foto: www.fss.ukf.sk

Dražovská 4, 949 74 Nitra

Študijné oddelenie aj na webe tu.

 • Vedúca študijného oddelenia
  • Mgr. Veronika Šándorová
   • Pracovisko: FSŠ – Dekanát FSŠ
   • Telefón do zamestnania: tel/fax: +421 37 6408 860
   • Označenie kancelárie: DRA00010
   • E-mail: [email protected]
 • Referentka
  • Mária Kmeťová
   • Pracovisko: FSŠ – Dekanát FSŠ
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 860
   • Označenie kancelárie: DRA00010
   • E-mail: [email protected]

Filozofická fakulta

Hlavným poslaním Filozofickej fakulty je rozvoj vedy, vzdelávania, mravnosti a zmenia v duchu národných, všeľudských, humanitných a demokratických tradícií. Ako ďalej Fakulta informuje, jej cieľom je zabezpečenie prípravy odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdeláva, či pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry. Taktiež pripravuje pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Katedry a ostatné špecializované pracoviská vykonávajú vedecké výskumy aj umelecké aktivity širokého spektra predovšetkým humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód.

Fakulta úzko spolupracuje s mnohými vzdelávacími a kultúrno-osvetovými inštitúciami či vedeckými ústavmi v rámci Slovenskej republiky, ale i s medzinárodnými organizáciami.

Logo Filozofickej fakulty:

Logo filozofickej fakulty ukf nitra.jpg
Foto: www.facebook.com

Štefánikova 67, 949 74 Nitra

Študijné oddelenie aj na webe tu.

 • Externé štúdium
  • Ing. Angela Zverková
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 504
   • Označenie kancelárie: ST00S600
   • E-mail: [email protected]
  • Ľudmila Kováčová
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 504
   • Mobilný telefon: +421 907 670184
   • Označenie kancelárie: ST0060
   • E-mail: [email protected]
 • Denné štúdium – bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, európske štúdiá, kulturológia, kulturológia – blízkovýchodné štúdiá, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, sociológia
  • Jozefína Cintulová
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 457
   • Označenie kancelárie: ST00218
   • E-mail: [email protected]
 • Denné štúdium – bakalárske jednoodborové študijné programy: anglistika, aplikovaná etika – etika profesijných činností, etika, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, filozofia, história, misijná práca, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika
  – bakalárske študijné programy – prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)

  • Helena Pagáčová
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 457
   • E-mail: [email protected]
 • Denné štúdium – magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra, žurnalistika
  • Zuzana Spišáková
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 458
   • Označenie kancelárie: ST00217
   • E-mail: [email protected]
 • Denné štúdium – bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy (UAP – všetky kombinácie)
  – magisterské študijné programy – prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)

  • Bc. Marta Kubaľáková
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 505
   • Označenie kancelárie: ST00233
   • E-mail: [email protected]
 • Fakultný administrátor AIS pre denné štúdium
  • Ing. Tomáš Páleník
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 468
   • Označenie kancelárie: 01232
   • E-mail: [email protected]
 • Fakultný administrátor AIS pre externé štúdium a pre doktorandov FF
  • Ing. Monika Václavová
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 468
   • E-mail: [email protected]
 • Poplatky a školné pre FF
  • Bc. Marta Kubaľáková
   • Pracovisko: FF – Dekanát Filozofickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 505
   • Označenie kancelárie: ST00233
   • E-mail: [email protected]

Pedagogická fakulta

Hlavným cieľom Pedagogickej fakulty je poskytovanie odborného vzdelania budúcim učiteľom materských, základných a stredných škôl. Fakulta takpovediac zatrešuje učiteľstvo rôznych predmetov s možnosťou ich vzájomného kombinovania s predmetmi na iných fakultách univerzity.

Venuje sa taktiež aj príprave kvalifikovaných vychovávateľov, sociálnych pedagógov a andragógov pre výchovnú prácu v školských, mimoškolských, podnikových a iných výchovných zariadeniach, školských manažérov, majstrov odbornej výchovy a učiteľov technickej výchovy.

Pedagogická fakulta sa tiež podieľa na zabezpečovaní potrieb seniorov v rámci Univerzity tretieho veku UKF.

Logo Pedagogickej fakulty:

Logo pedagogickej fakulty ukf nitra.jpg
Foto: www.facebook.com

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

Študijné oddelenie aj na webe tu.

 • Denné štúdium (bakalárske, magisterské štúdium, neučiteľské študijné programy, jednopredmetové učiteľské programy)
  • Mgr. Šarlota Kapustová
   • Pracovisko: PF – Dekanát Pedagogickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 214
   • Označenie kancelárie: DRB01100
   • E-mail: [email protected]
  • Mgr. Mária Šerfözöová
   • Pracovisko: PF – Dekanát Pedagogickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 214
   • Označenie kancelárie: DRB01100
   • E-mail: [email protected]
 • Denné štúdium (bakalárske, magisterské – dvojpredmetové učiteľské programy)
  Externé štúdium (bakalárske, magisterské – neučiteľské študijné programy, učiteľské programy)
  Rigorózne konanie

  • Mgr. Jana Privalincová
   • Pracovisko: PF – Dekanát Pedagogickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 217
   • Označenie kancelárie: DRB01190
   • E-mail: [email protected]
  • Erika Elbornová
   • Pracovisko: PF – Dekanát Pedagogickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 217
   • Označenie kancelárie: DRB01190
   • E-mail: [email protected]
 • Fakultný administrátor AIS
  • Ing. Rudolf Kaniansky
   • Pracovisko: PF – Dekanát Pedagogickej fakulty
   • Telefón do zamestnania: +421 37 6408 296
   • Označenie kancelárie: DRB01140
   • E-mail: [email protected]

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Deň otvorených dverí

Svoje priestory a okolie sprístupňuje verejnosti univerzita každoročne vo februári. Záujemcovia o štúdium na univerzite sa môžu prísť oboznámiť s prostredím, ale aj získať rôzne dôležité informácie o štúdiu a študentskom živote.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Všetky fakulty (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) záujemcom o štúdium predstavia ich systém výučby predstavia im výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt.

Prezentácia jednotlivých fakúlt je počas Dňa otvorených dverí spojená s odborným výkladom študenta, prípadne pedagóga univerzity.

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra internát

Univerzita Konštantína Filozofa zabezpečuje svojim študentom ubytovanie prostredníctvom internátov – študentských domovov.

Ako informuje univerzitná stránka, ŠD UKF zabezpečujú ubytovanie a služby s tým spojené študentom denného štúdia, zahraničným študentom, externým študentom, zamestnancom, hosťom UKF, študentom v rámci zahraničných študijných programov a v rámci prevádzkových možností aj iným osobám.

Sd ukf nitra.jpg
ŠD UKF NitraZdroj. Foto ilustračné: UKF v Nitre

K dispozícií sú Študentský domov Nitra a Študentský domov Zobor. Oba domovy poskytujú tiež stravovanie v podobe obedov a večerí, či možnosť nakúpiť si v bufete. Samozrejmosťou je aj spoločná kuchynka s jednoduchým vybavením, ktorá sa nachádza na každom poschodí internátov.

Sd zobor ukf nitra.jpg
ŠD Zobor UKF NitraFoto: www.facebook.com

Riaditeľom Študentských domovov UKF je Mgr. Peter Hrobár. Potrebné informácie o ubytovaní nájdu záujemcovia aj na webe univerzity tu.

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra univerzita tretieho veku

UKF v Nitre organizuje aj vzdelávanie pre dospelých a seniorov a to v rámci Univerzity tretieho veku. Ide o celoživotné záujmové vzdelávanie občanov. Na Univerzite tretieho veku môžu študovať osoby minimálne vo veku 50 rokov a podmienkou je, aby mali maturitnú skúšku.

Tento typ vzdelávania je určený záujemcom o rozšírenie a doplnenie oblasti poznania či praktických zručností.

Záujemcovia majú na výber zo vzdelávacích programov jednoročných, dvojročných a trojročných. Univerzita ponúka programy ako Náboženstvo včera a dnes, Ako rozumieť súčasnej kultúre, Stredoeurópska kinematografia, Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte, Celostný prístup k človeku, Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Digitálna fotografia a kamera, Informačné technológie, Ľudové remeslá či Psychológia pre tretí vek.

Viac informácií a aj prihlášku nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke Univerzity Konštantína Filozofa tu.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X