Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
NITRA: Sídlo mestského úradu
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
ILUSTRAÈNÁ SNÍMKA Budova Mestského úradu v Nitre. Nitra, 18. november 2010. Foto: SITA/Martin Havran
8. novembra 2014 Správy NitraPolitika od NitraDen.skPetra Struková, © NitraDen.sk, iDen Media s.r.o nitra.sk

Takto hodnotia nitrianski poslanci a primátor svoju prácu za uplynulé volebné obdobie

Blíži sa koniec volebného obdobia. NitraDen.sk oslovil poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora Nitry Jozefa Dvonča a položil im niekoľko otázok o tom, ako hodnotia svoju prácu za uplynulé obdobie.

Primátor Jozef Dvonč

dvonc nitra sk

Ako hodnotíte svoje pôsobenie vo funkcii primátora? Aký bol váš osobný prínos pre mesto Nitra a jeho obyvateľov za posledné obdobie?

Jozef Dvonč: Funkciu primátora som zastával druhé volebné obdobie. Z tohto pohľadu hodnotím pozitívne určitú skúsenosť, ktorou som prispel nielen k riadeniu mesta, ale aj v angažovanosti v realizácii úloh v oblasti investičnej, sociálnej, kultúrno-spoločenskej a športovej. Za môj osobný prínos považujem schválenie žiadostí na mimorozpočtové zdroje na opravu zimného štadióna z rezervy predsedu vlády, dotáciu z Envirofondu na nákup zametacieho stroja, schválenie projektu elektronizácie mesta ako aj projektov zvyšujúcich bezpečnosť občanov v oblasti prevencie kriminality (osvetlenie križovatiek a budovanie kamerového systému).

Ako často ste sa stretávali s občanmi a s akými problémami sa na vás ako primátora najčastejšie obracali?

Jozef Dvonč: Pravidelne sa stretávam s občanmi (pokiaľ som v Nitre) v klientskom centre mestského úradu každú stredu. V jarných a jesenných mesiacoch prebiehajú v jednotlivých mestských častiach stretnutia s občanmi, ktorých sa zúčastňujem, taktiež stretávam občanov pri mnohých kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Stretnutia s rôznymi skupinami obyvateľov a reakcie na ich podnety považujem za dôležitú súčasť mojej práce.

Čo považujete za svoj najväčší úspech v predchádzajúcom volebnom období?

Jozef Dvonč: V prvom rade to, že obyvatelia vnímajú všetko pozitívne, čo sa v meste urobí. Osobne najväčším úspechom pre mňa je skutočnosť, že obyvatelia ma poznajú a väčšinou mám ich dôveru. Potešilo ma dokončenie významných investícií, napr. mostu pri ŠD UKF, zateplenie polikliník, opravy škôl, rozsiahle rekonštrukcie komunikácií, revitalizácia dvoch námestí v centre mesta, výstavba bytov a prestavba bývalého hotela Olympia na byty a klubovne Jednoty dôchodcov. Takisto som rád, že dostavbou kompostárne sa vytvorilo stredisko záhradníckej činnosti.

Aké priority by mala Nitra a nový primátor riešiť v najbližších rokoch?

Jozef Dvonč: Priority sú dané navrhovaným volebným programom koalície Smer-SD, KDH a SNS. Sú zhrnuté do 3 bodov: kvalita života – pomoc ľuďom, otvorená samospráva, ďalší rozvoj mesta – investície a doprava.

Program je verejne známy a v najbližších dňoch ho znovu dostanú všetci obyvatelia. Každá oblasť je rozpracovaná a spolu s poslancami sa chcem zasadiť za splnenie tohto programu.

Prečo by voliči mali dať svoj hlas v blížiacich sa voľbách práve vám?

Jozef Dvonč: Na toto nie je jednoznačná odpoveď. Všetci kandidáti na post primátora majú šancu. Som však presvedčený, že okrem skúsenosti a odbornosti viem občanom ponúknuť program, ktorý prispeje k ďalšiemu rozvoju našej Nitry.

Viceprimátor a poslanec Štefan Štefek

Štefek

Ako často ste sa ako poslanec stretávali s občanmi a čo ste s nimi riešili?

Štefan Štefek: S občanmi som sa stretával každý deň, ako zástupca primátora som riešil pomoc najmä v sociálnej a bytovej oblasti a samozrejme asi najväčším problémom bola otázka zamestnanosti. Rovnako som riešil podnety spoluobčanov v oblasti investičnej, školstva a starostlivosti o zeleň. Musím povedať, že mnohé podnety boli konštruktívne a práve na základe návrhov občanov sa aj realizovali. Z tohto pohľadu má teší záujem obyvateľov Nitry o veci verejné.

Aký bol váš osobný prínos pre mesto Nitra a jeho obyvateľov a čo považujete za najväčší poslanecký úspech?

Štefan Štefek: To nech v prvom rade zhodnotia obyvatelia. Určite som rád, že z titulu svojej funkcie som bol pri projektoch ako rýchlostná komunikácia R1, dobudovanie kanalizácie v mestských častiach, opravy chodníkov a ciest, nový Chrenovský most, rekonštrukcie základných a materských škôl, nové Zariadenie pre seniorov, je toho veľa a dúfam, že naše mesto bude i naďalej pokračovať v takomto rozvoji.

Čo by ste pri pohľade do minulosti zlepšili na svojej práci?

Štefan Štefek: Vždy je čo zlepšovať, určite by to mali byť častejšie a hlavne pravidelné sa stretávanie s občanmi na verejných zhromaždeniach v jednotlivých mestských častiach.

Ak kandidujete znova – prečo ste sa rozhodli kandidovať znova a prečo by Vám mali občania dať svoj hlas?

Štefan Štefek: Áno kandidujem, stojí pred nami veľa rozbehnutých projektov a rád by som ich dokončil spolu s mojimi kolegami. S pokorou sa uchádzam o dôveru občanov a je na ich rozhodnutí, či ma podporia. Ďakujem všetkým za doterajšiu podporu.

Ako hodnotíte prácu svojich kolegov – poslancov a prácu mestského zastupiteľstva ako celku?

Štefan Štefek: Ja si vážim prácu tých poslancov, ktorí svedomito vykonávali svoju prácu v prospech občanov nášho mesta.

Tieto otázky sme zaslali všetkým poslancom:

1. Ako často ste sa ako poslanec stretávali s občanmi a čo ste s nimi riešili?

2. Aký bol váš osobný prínos pre mesto Nitra a jeho obyvateľov a čo považujete za najväčší poslanecký úspech?

3. Čo by ste pri pohľade do minulosti zlepšili na svojej práci?

4. Ak kandidujete znova – prečo ste sa rozhodli kandidovať znova a prečo by Vám mali občania dať svoj hlas?

5. Ako hodnotíte prácu svojich kolegov – poslancov a prácu mestského zastupiteľstva ako celku?

Ivan Gavalovič

Gavalovič200x298


1. S občanmi sa stretávam denne a prípadné problémy riešim ihneď. V prípade zložitejšieho problému vec riešim spolu s občanom priamo na Mestskom úrade alebo na pracovnej porade VMČ .

2.  Osobný prínos mestu a obyvateľom vychádza z mojich profesijných znalostí projektanta, ktoré som zužitkoval v komisii pre investície a výstavbu. Dal som podnet a vynaložil som snahu na realizáciu mnohých investičných celkov, ktoré už dnes skrášľujú naše mesto, napríklad pešia zóna, nový most, kalvária, nové námestie za poštou, kolumbárium pri cintoríne, Župné námestie, penzión pre seniorov, revitalizácia starého parku a pod.

3. Vylepšenie práce poslanca by som videl v lepšej komunikácii s masmédiami. Viac informačných článkov o výsledkoch svojej práce v novinách a miestnej TV.

4. Dôvod na opätovnú kandidatúru: rozrobené veci dokončiť a nové myšlienky zrealizovať, ako napríklad úprava prostredia okolo bytových domov, chodníky a inžinierske siete na sídliskách, obnova športových objektov vrátane kúpaliska, nové cyklotrasy. Skutočnosťou je aj to, že sa v tejto práci vyznám, mám čas a chuť pracovať.

5.  Konštatujem, že v uplynulom poslaneckom období sa nám podarilo vyhodiť takzvanú  “ politiku “ za dvere zasadacej sály a venovať sa len práci poslanca. Výsledky našej práce sú vidieť už aj dnes v našom meste.

Miloslav Hatala

Hatala200x298

1. S občanmi sa stretávam často, na oficiálnych fórach ako sú kultúrne a spoločenské  podujatia organizované v mestských častiach, ako aj verejné zhromaždenia ku riešeniu  konkrétneho problému. Rezonujúce problémy medzi občanmi: nekvalita cestnej siete, chýbajúca kanalizácia, bezpečnostná situácia, kultúrno-spoločenský stánok na Zobore, nedostatok športovo-rekreačných možností v mestských častiach Zobor a Dražovce.

2. Presadzovanie volebného programu  v mestskom obvode je predovšetkým tímová práca všetkých poslancov za volebný obvod. Som ale rád, že sa dobudovala verejná kanalizácia v Dražovciach, razantne začali súvislé opravy ciest, v tomto roku sa naštartuje aj rekonštrukcia kultúrno-spoločenského stánku.

3. Pri pohľade na uplynulé volebné obdobie sa mi zdá, že sa mi nepodarilo v dostatočnej miere zmenšiť anonymitu prostredia mestskej  časti Zobor, čo v nemalej miere súvisí s neexistenciou kultúrneho zariadenia a migráciou nových občanov. Chcel by som dosiahnuť u Zoborčanov zdravý lokálpatriotizmus, ktorý jasne cítiť v mestskej časti Dražovce. S tým potom úzko súvisí aj záujem o veci verejné.

4. V nadchádzajúcom volebnom období, ak dostanem dôveru od občanov, sa chcem naďalej zasadzovať o razantné zlepšovanie kvality ciest, postupné dobudovanie kanalizácií, venovať sa bezpečnostnej situácii občanov, sprístupnenie časti zoborských kasární verejnosti ako kultúrno-športovo-oddychového priestoru.

5. Prácu v poslaneckom zbore mestského zastupiteľstva považujem za korektnú, oceňujem , že nebola nálada ísť do deficitného rozpočtu. Hodnotiť prácu kolegov, poslancov z iných mestských častí mi neprináleží. Najlepšie hodnotenie nám vystavia voliči v nachádzajúcich komunálnych voľbách.

Anton Kretter

Kretter200x298

 

1. Moje stretanie sa s občanmi bolo prakticky kontinuálne, takmer denné (telefonáty občanov, individuálne rozhovory a iné). Ako predseda VMČ som zaviedol pravidelné stretnutia s predstaviteľmi domových samospráv, ktorí tlmočili požiadavky obyvateľov ich domu. I spoločenské stretnutia s občanmi (predvianočné a iné) slúžili aj k prenášaniu podnetov a požiadaviek na Mesto.

2. Patrím k najaktívnejším poslancom MZ, kde som viackrát predkladal aktuálne podnety. Prioritne však sledujem potreby našej mestskej časti Chrenovej a Janíkoviec. Za úspech tu považujem vybudovanie detského dopravného ihriska, kanalizácie v Janíkovciach, rozšírenie MŠ Ľ. Okánika o tri nové triedy a hlavne začatie výstavby nového chrenovského cintorína, (prístupová cesta), ktorý sme navrhli ešte v roku 2005.

3. Poslancom MZ som už štvrté funkčné obdobie. Čo by som mal zlepšiť by najlepšie mohli odpovedať občania Chrenovej a Janíkoviec. Som jedným z poslancov, ktorý sa permanentne dožaduje serióznej práce pri ošetrovaní verejnej zelene, opravy detských ihrísk a chodníkov. Vari v tejto oblasti budem musieť byť ešte iniciatívnejší a agresívnejší voči tým, ktorým platíme za túto prácu desaťtísíce eur.

4 .Chcem využiť svoje dlhoročné poslanecké skúsenosti, osobnú angažovanosť, entuziazmus a elán pre ďalší rozvoj Chrenovej a Janíkoviec. Mnohí ľudia ma poznajú a vedia, že ani jeden ich podnet nenechám bez povšimnutia a dožadujem sa jeho riešenia, aj keď vždy v praxi to nie je jednoduché.

5.  Prácu poslancov poznám a u absolútnej väčšiny cítiť ich osobnú a úprimnú angažovanosť napĺňať volebné programy jednotlivých mestských častí. Mestské zastupiteľstvo ako celok je funkčný zbor, ktorý sa snaží nájsť vždy primerané východiská riešených úloh a problémov.

Milan Monček

Monček200x298

1. Som poslancom za mestskú časť Diely, Kynek, Mlynárce a Párovské Háje. Mojou náplňou ako poslanca bolo zameranie sa hlavne na vytváranie podmienok na lepšie životné podmienky pre občanov tejto časti mesta.

2. Nakoľko som rodák z tohoto mesta a celý život tu pôsobím tak moja snaha bola čo najintenzívnejšie slúžiť občanovi. Čo sa týka prínosu pre uvedenú mestskú časť bolo vybudovanie kanalizácie, oprava kultúrneho domu v Párovských Hájoch, rekonštrukcia miestnych komunikácií, oprava chodníkov .

3. Čo sa týka zlepšenia mojej práci ako poslanca, je zavislá od financií, ktorých väčšinou je nedostatok v mestskom rozpočte. Žijeme v trhovej ekonomike, všetka činnosť je zavislá od financií, keby ich bolo dostatok, tak by sa dali realizovať aj ďalšie aktivity v prospech občana napr. na sídlisku Diely je katastrofálny stav s parkovaním.

4. K tejto otázke spojenej s mojou kandidatúrou na mestského poslanca asi toľko, že nekandidujem zo zištných dôvodov, ale opakujem že som rodák z tohoto mesta a Nitra mi prirástla k srdcu z dôvodu jej bohatej histórie a modernej súčasnosti. A dôvod prečo by ma mali voliť občania sa vyjadrím z môjho pohľadu ako občana. Určite nebudem voliť kandidátov tých, ktorí kandidujú už viacero volebných období, lebo vidia za tým iba moc a peniaze, ďalej tých, ktorí menia politické strany týmto ide o výhody.

5. Prácu kolegov poslancov nebudem hodnotiť, tých nech zhodnotia voliči. Čo sa týka práce mestského zastupiteľstva, mám výhrady v tom, že by sa mali poslanci viacej profesionálne vyjadrovať ako politicky, lebo zastupiteľstvo je zložené z viacerých politických zoskupení.

Jozef Slíž

Slíž200x298

1. S občanmi sa stretávam pravidelne, či už na zasadnutiach výboru mestskej časti, alebo na stretnutiach s občanmi a primátorom i na kultúrnych podujatiach. Samozrejme, občania ma kontaktujú so svojimi podnetmi a pripomienkami dennodenne, snažím sa ich vždy vyriešiť promptne, v rámci svojich možností a kompetencií.

2. Medzi úspechy patria opravy ciest na Čemáni – Podjavorinská, Tehelná, prepoj Hlboká–Železničiarska, Poničanova a Priechodná. Zrealizované boli aj opravy chodníkov. Samozrejme, najväčšou investíciou je oprava Golianovej ulice so 76 parkovacími miestami. Opravené boli obe materské školy, doplnené boli autobusové prístrešky. Organizovali sme množstvo kultúrnych a spoločenských akcií – azda najväčší úspech má podujatie Čermánske Červené, ktorého tradíciu som opätovne obnovil.

3. Plánujem opäť vyvolať rokovanie so zástupcami polície a odborom dopravy na meste, aby na Dolnočermánskej ulici mali zákaz premávky veľké autá nad 12 ton, nakoľko majú neďaleko k dispozícii rýchlostnú komunikáciu R1. Taktiež chcem znížiť rýchlosť z 50 km na 40 km, a to  nielen na Dolnočermánskej ulici, ale aj na Hornočermánskej, Čulákovej, J.Mrvu, Priechodnej, pretože tieto ulice nie sú dostatočne široké Tieto záležitosti chcem dotiahnuť k spokojnosti občanov, nakoľko zatiaľ nebola vôľa zo strany polície vyhovieť mojej žiadosti.

4. Ešte raz kandidujem preto, lebo všetky investície sa dajú zrealizovať za jedno volebné obdobie. Pripravené sú stavebné povolenia na realizáciu ďalších investičných  akcií – telocvičňa Hlboká, oprava MK Elektrárenská, vybudovanie cesty a chodníka J. Mrvu – po Hurbanovu ulicu, súvislá oprava cesty horná Golianova až po Hattalovu ulicu, osvetlenie priechodu pre chodcov na Železničiarskej ulici pri Zariadení sociálnych služieb Nitrava. Chcem opraviť aj chodník na Hlbokej 1-7 a zrealizovať súvislú opravu hornej Golianovej ulice. Pokračovať budú aj stretnutia s občanmi a kultúrne akcie.

5. Prácu nás všetkých, ktorí opätovne kandidujú, zhodnotia občania v nastávajúcich voľbách. Ja hodnotím prácu v našom výbore mestskej časti pozitívne, podarilo sa nám opäť naštartovať rozvoj Čermáňa, či už v rámci investičných akcií, resp. stretnutí s občanmi na kultúrnych a spoločenských akciách.

Jozef Trandžík

Trandzík200x298


1. Bol som oslovovaný obyvateľmi mesta niekoľkokrát do týždňa a pretože bývam na Štúrovej ulici, tak najčastejšie osobne. Stretávali sme sa tiež jedenkrát mesačne na výbore mestskej časti Staré mesto a 3 – 4-krát ročne na verejných stretnutiach s občanmi. Riešili sme najmä parkovanie, projekty revitalizácie obytných zón, opráv cestných komunikácií, výsadby zelene, projekty zabezpečujúce lepšiu čistotu Starého mesta, výstavby detských ihrísk a mnohé ďalšie podnety občanov.

2. Osobný prínos musia zhodnotiť občania Starého mesta a za úspech považujem kompletnú rekonštrukciu Štúrovej ulice, vybudovanie Župného námestia a Námestia kráľovnej pokoja. Dôležité bolo aj vytvorenie Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.

3. Určite by sa niečo našlo, ale nakoľko som sebakritický, snažím sa nedostatky rýchlo odstraňovať.

4. V ďalšom volebnom období by som chcel využiť získané skúsenosti na pokračovanie obnovy a modernizácie detských a športových ihrísk na sídliskách v Starom meste, rekonštrukciu ďalších vnútroblokových priestorov vrátane obnovy kanalizácie, zefektívnenie dopravy, ako aj na revitalizáciu obytných zón Starého mesta.

5. Prácu svojich kolegov poslancov a mestského zastupiteľstva ako celku hodnotím pozitívne a verím, že sa to preukáže aj v ďalšom období.

Títo poslanci a druhý viceprimátor nám svoje odpovede nezaslali ani po tom, čo sme ich k tomu e-mailom vyzvali po druhýkrát:

František Bečica (nekandiduje), Martin Bohát (nekandiduje), Milan Burda, Juraj Gajdoš, Ján Greššo (nekandiduje), Rudolf Hlavačka, František Hollý, Marián Ivančík (nekandiduje), Ján Jech (nekandiduje), Ivan Juhás, Štefan Klačko, Renáta Kolenčíková, Peter Košťál, Pavol Meňky (nekandiduje), Miroslav Mikulášik, Miloš Paliatka, Marta Rácová, František Refka, Tatiana Svobodová (nekandiduje), Marek Šesták, Anna Šmehilová, Ján Vančo, Stanislav Vereš, Jozef Weber

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X