Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Ruleta, herňa, hazard, kasíno
ilustračné: pixabay.com
18. mája 2018 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Obyvateľom prekáža kasíno na Braneckého ulici, proti jeho otvoreniu spísali petíciu

Obyvatelia Braneckého ulice nesúhlasia s herňou a kasínom, ktoré má byť na Braneckého ulici č. 17 v Nitre. Proti otvoreniu spísali petíciu, takáto je reakcia hlavnej kontrolórky mesta.

Ako sa uvádza v oznámení o výsledku prešetrenia petície, útvar hlavného kontrolóra zaevidoval v centrálnej evidencii petíciu s názvom „Petícia proti otvoreniu prevádzky Herňa – kasíno na Braneckého ul. 17, Nitra“, pod ktorú sa podpísalo na petičných hárkoch celkovo 61 ľudí. „Na základe výzvy zo dňa 12.04.2018 boli nedostatky v podanej petícii odstránené dňa 24.04.2018,“ spresňuje dokument zverejnený na stránke mesta Nitra.

Hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová po vyžiadaní si stanovísk odborného útvaru Mestského úradu v Nitre a prešetrení petície oznámila nespokojným obyvateľom nasledovné. „Podmienky prevádzkovania hazardných hier na území SR stanovuje Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o hazardných hrách). Podľa § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách možno herňu umiestniť v hoteloch, moteloch a penziónoch; budovách pre obchod a služby; budovách pre kultúru a na verejnú zábavu; bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.“

Podľa informácií uvedených v oznámení o výsledku prešetrenia petície, odbor stavebného poriadku mesta Nitra vydal 14. februára tohto roka rozhodnutie o zmene užívaní stavby, ktoré sa stalo právoplatným 21. februára 2018. Týmto rozhodnutím bola povolená zmena účelu užívania stavby na Braneckého 17 v Nitre. Z pôvodného účelu, ktorým bol polyfunkčný objekt, sa zmenou z objektu stala budova obchodu a služieb.

„Zákonom stanovená podmienka pre to, aby v objekte na Braneckého ul. č.17 mohla byť umiestnená herňa tak bola splnená. Mesto Nitra nepovoľuje herne (pojem herňa sa podľa § 38 ods. 3 zákona o hazardných hrách ani nemôže používať na označenie prevádzky). Povoľujú sa iba rôzne prevádzky na obchod a služby, hotely, motely, penzióny, resp. prevádzky pre kultúru a na verejnú zábavu a v nich majú možnosť prevádzkovatelia hazardných hier zriadiť si herňu a prevádzkovať hazardné hry pokiaľ im to mesto na základe petícii obyvateľov nezakáže všeobecne záväzným nariadením. Mesto Nitra zatiaľ nemá vydané všeobecne záväzné nariadenie o zákaze resp. o obmedzení umiestňovania herní na svojom území,“ vysvetľuje zverejnený dokument.

Ako sa píše v oznámení o výsledku prešetrenia petície, mesto alebo obec môže takéto nariadenie vydať podľa ustanovenia § 10 ods. 5 písm. d) a ods. 6 zákona o hazardných hrách, avšak len v tom prípade, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že bol v obci narušený verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Takúto petíciu musí svojimi podpismi podporiť najmenej 30-percent obyvateľov obce, ktorí majú dovŕšený vek 18 rokov.

„Keďže takáto petícia doposiaľ Mestu Nitra nebola doručená, nemohlo ani Mestské zastupiteľstvo v Nitre vydať všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní resp. k zákazu prevádzkovania hazardných hier na svojom území,“ vysvetľuje hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová.

„Mesto ako správny orgán nemôže vydať nesúhlasné stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier na svojom území, pokiaľ nemá vydané všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní resp. prevádzkovania hazardných hier. Konkrétne v prevádzke TOP GAME CLUB na Braneckého ul. 1511/17, Nitra, bolo zo strany Mesta Nitra vydané súhlasné vyjadrenie k žiadosti o umiestneniu a prevádzkovaniu hazardných hier dvom prevádzkovateľom hazardných hier, nakoľko obaja splnili podmienky v súlade s ustanoveniami zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách,“ informuje zverejnený dokument.

Podľa zverejnených informácií bol spoločnosti TOP GAME GROUP, s.r.o. Topoľčany udelený súhlas k umiestneniu videohier, stalo sa tak 23. februára 2018. Subjektu JUNIOR GAME, s.r.o. Bratislava zas udelili súhlas 6. marca 2018, a to k umiestneniu a prevádzkovaniu elektronickomechanickej rulety na obdobie do 31. decembra 2018.

„Mesto Nitra postupuje pri ohlásení prevádzkarne a času predaja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení neskorších dodatkov a v zmysle § 2 sa prevádzkarňou rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným zákonom. Za prevádzkareň sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba resp. pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na odchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu,“ uvádza Keselyová.

Spoločnosť ZEDER TEAM a.s. z Bratislavy predložila dňa 21. februára 2018 mestu Nitra v zmysle uvedeného VZN „ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta Nitry, v rozsahu tovarov a služieb „herňa, kaviareň“ v prevádzkovej jednotke TOP GAME CLUB a rozhodnutie o zmene v užívaní stavby z polyfunkčného objektu na budovu obchodu a služieb.“

Následne bolo 22. marca tohto roka doručené mestu rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre na uvedenie priestorov herne do skúšobnej prevádzky do 31. mája 2018. „Dňa 26.3.2018 bolo zo strany Mesta Nitra vydané potvrdenie o prevádzkovom čase pondelok až nedeľa od 06,00 do 03,00 hod. s účinnosťou od 1.4.2018,“ píše sa v oznámení.

„Z vyššie uvedeného vyplýva, že za súčasnej platnej legislatívy Mesto Nitra samé z vlastnej iniciatívy nemôže zabrániť prevádzkovaniu herní a hazardných hier na svojom území a nemôže tak urobiť ani na základe petície 61 občanov. Mesto Nitra nemá povoľovaciu právomoc na prevádzku, môže iba regulovať prostredníctvom VZN prevádzkový čas pre určitý druh prevádzok na určitom území pre neobmedzený počet prevádzok,“ uzatvára hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X