Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Holub
ilustračné: pixabay.com
18. mája 2018 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Obyvatelia Murániho ulice majú problémy s holubmi, mesto Nitra požiadali o pomoc

Obyvatelia Murániho ulice sa obrátili na mesto s problémom, ktorý sa týka holubov. Ako sa uvádza v dokumente zverejnenom na stránke mesta Nitra, spísali petíciu, ktorá bola útvarom hlavného kontrolóra zaevidovaná dňa 17. apríla 2018.

Pod petíciu sa podpísalo 13 občanov, v nej „obyvatelia na Murániho ul. č. 8 v Nitre žiadajú prijať resp. zabezpečiť prijatie adekvátnych opatrení na odstránenie nežiaduceho stavu, ktorý spôsobujú holuby hniezdiace na balkóne v susediacom vchode Murániho č. 10, 2. poschodie.“

Hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová uviedla v oznámení o výsledku prešetrenia petície nasledovné: „Na mestský úrad v Nitre sa občania často obracajú so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi, ako je napr. obťažovanie hlukom, pachmi, tuhými a tekutými odpadmi, zvieratami a pod. Priestor – balkón, na ktorom sa zdržiavajú holuby patrí k bytu, kde vlastníkom je fyzická osoba a preto v predmetnej veci Mestský úrad v Nitre nemá kompetencie.“

Ako ďalej kontrolórka uvádza, problematiku susedných vzťahov rieši Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Občiansky zákonník okrem ochrany vlastníckeho práva podľa informácií zo zverejneného dokumentu upravuje aj tzv. obmedzenia vlastníckeho práva. „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok,“ uvádza sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Keselyová taktiež spomenula zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, kde § 11 upravuje práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa ods. 1) „Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.“ a podľa ods. 5) „Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie
ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.“

Ako dopĺňa Keselyová, prijímať opatrenia, ktoré by zamedzili problémom spojeným s hniezdiacimi holubmi na strechách alebo balkónoch, by malo byť záujmom každého majiteľa či správcu  „a ten by mal urobiť také opatrenia, ktoré zamedzia sadaniu
a zahniezdeniu holubov na balkónoch, rímsach, strechách a podobných miestach.“

„Ako niekoľko tipov na opatrenia odborný útvar komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v Nitre uvádza, že ak vidíte, že na balkón nalietavajú holuby a stavajú si hniezdo, treba včas zasiahnuť a zrušiť im prístup na miesto, kde si hniezdo začali stavať. Na miesta, kde holuby sadajú, môžete umiestniť pohybujúce sa predmety, ktoré budú vtáky plašiť. Z času na čas však treba tieto mechanické plašiče premiestniť, aby si na ne holuby nezvykli. Riešením je aj sieťka na balkón, použiť sa dajú siluety alebo atrapy dravých alebo krkavcovitých vtákov, ktoré však ako statické riešenie nie sú dlhodobo účinné. Rovnako je potrebné zabrániť holubom sadať na strechách obytných domov tým, že pri rekonštrukcii, resp. zatepľovaní sa nainštalujú zábrany proti sadaniu tzv. hroty proti vtákom, a tak sa predíde aj druhotným problémom so znečisťovaním balkónov a pod.,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X