Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Výstavba
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
ilustračné: pixabay.com
2. júna 2018 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Obyvatelia Chrenovej chcú zachovanie urbanisticko-architektonickej línie uličnej zástavby, spísali petíciu

Obyvatelia mestskej časti Chrenová spísali petíciu, požadujú ňou zachovanie urbanisticko-architektonickej línie uličnej zástavby ul. Za Humnami, Nitra – Chrenová. Takáto je odpoveď od mesta.

Ako sa píše v oznámení o výsledku prešetrenia petície, ktorá bola zverejnená na webovej stránke mesta, v centrálnej evidencii petícií bola dňa 9. mája 2018 zaevidovaná petícia občanov Chrenovej. Počet podpisov na hárkoch bol 20.

Hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová si vyžiadala stanoviská odborného útvaru Mestského úradu v Nitre a prešetrila petíciu, pričom obyvateľom odkazuje nasledovné. „Útvar hlavného architekta mesta Nitra (ďalej len ÚHA) vo svojom vyjadrení uviedol, že v súvislosti s investičným zámerom výstavby bytového domu na Ďurčanského ul., p.č. 306, 307, 308, 309, 310, k.ú. Chrenová (stavebník Ing. A. Bárta, Ing. J. Teker) bol vyššie uvedený investičný zámer posudzovaný podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle ÚPN sa predmetné pozemky nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre bývanie (charakteru trvalého bývania) a doplnkovú vybavenosť,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Ako ďalej uvádza Keselyová v dokumente: „Z hľadiska priestorového usporiadania je v predmetnej lokalite stanovená zástavba uličná kompaktná od 1 NP do 6 NP s maximálnym koeficientom zastavanosti kz ≤ 0,8 vrátane spevnených plôch a chodníkov, s minimálnym podielom zelene na teréne pozemku 20%. Pre novú dostavbu predmetného pozemku je nutné dodržať existujúcu stavebnú čiaru danú líniou uličnej fasády bytového domu na parcelách 363 – 367 k.ú. Chrenová a nakoľko ide o nárožnú polohu, tak je nutné zároveň dodržať stavebnú čiaru danú líniou uličnej fasády kolmo orientovaného bytového domu na parcelách 274 – 279 k.ú. Chrenová.“

Územnoplánovacia informácia pre danú lokalitu bola vydaná Útvarom hlavného architekta, a to listom č. 13317/2017 zo dňa 5. septembra 2017, pričom následne žiadateľ podal korigovaný investičný zámer, ktorý sa zosúladil s regulatívmi ÚPN na opätovné posúdenie. ÚHA z tohto dôvodu následne odstúpil tento investičný zámer listom č. 2277/1/2018 zo dňa 2. februára 2018 na vyjadrenie príslušnému Výboru mestskej časti VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce a požiadal ho o stanovisko.

Ako informuje Keselyová, VMČ č. 7 uznesením zo dňa 13. februára 2018 vydal súhlasné stanovisko k predkladanému investičnému zámeru a zároveň stanovil podmienky, ktoré Útvar hlavného architekta premietol do svojho vyjadrenia, ako aj do vyjadrenia k investičnému zámeru a PD v stupni DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie).

„Z uvedeného vyplýva, že investičný zámer bol posudzovaný vzhľadom na regulatívy ÚPN, pričom bol postupne spracovateľom PD upravovaný v súlade s týmito regulatívmi a zároveň bol posúdený a odsúhlasený príslušným VMČ. Platná územnoplánovacia dokumentácia umožňuje v predmetnej lokalite kompaktnú uličnú zástavbu v rozsahu do 6 nadzemných podlaží, pričom predkladaný zámer uvažuje so 4 nadzemnými podlažiami (5. ustúpené podlažie nie je v zmysle ÚPN plnohodnotným podlažím a preto sa do podlažnosti nezapočítava). Navrhovaný bytový dom nadväzuje na existujúcu 4-6  podlažnú zástavbu bytových domov na parcelách č. 363 – 367 k.ú. Chrenová a č. 274 – 279 k.ú. Chrenová. Lokalita existujúcej nízkopodlažnej zástavby na ulici Za Humnami je v zmysle ÚPN určená na postupnú prestavbu na kompaktnú uličnú zástavbu strednopodlažnú (do 6NP), pričom navrhovaná stavba musí túto budúcu prestavbu umožňovať. Poloha navrhovanej stavby v križovaní ulíc Ďurčanského a Za Humnami navyše predpokladá akcentovanie hmoty navrhovanej zástavby v nároží, kde by obyvateľmi požadované zachovanie línie 2 podlažnej zástavby ulice Za Humnami bolo z urbanistického hľadiska v rozpore so 4 a 6 podlažnou hladinou existujúcej zástavby situovanej v tejto križovatke. Pri posudzovaní bola zohľadnená aj terénna konfigurácia so stúpaním terénu smerom k Biringerovej ul. s existujúcou 3 podlažnou zástavbou, ktorej úroveň korunnej rímsy vo výške + 154,9 m.n.m. sa tým blíži k úrovni korunnej rímsy 4 podlažnej zástavby pri križovatke (+ 156,32 m.n.m.) a kde by 2 podlažná zástavba bola hlboko pod touto existujúcou hladinou zástavby. ÚHA nad rámec ÚPN vyžiadal od predkladateľa investičného zámeru odborný svetelnotechnický posudok, ktorý žiadateľ v rámci posudzovania predložil, a ktorý konštatuje splnenie normou stanovených podmienok pre preslnenie a presvetlenie posudzovaných bytov v okolitej zástavbe, ktoré môžu byť budúcou dostavbou dotknuté,“ vysvetlila hlavná kontrolórka Nitry.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X