Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Agromont Nitra
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
ilustračné: maps.google.com
14. júna 2018 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Obyvatelia Čermáňa nesúhlasia s legalizáciou areálovej skladovej prevádzky, spísali petíciu

Obyvatelia mestskej časti Čermáň sa postavili proti legalizácii areálovej skladovej prevádzky, tá má byť situovaná na Južnej ulici č. 7 v Nitre.

Ako sa uvádza v oznámení o výsledku prešetrenia petície, Útvar hlavného kontrolóra ju zaevidoval do centrálnej evidencie dňa 16. mája 2018. Obyvatelia tejto mestskej časti nesúhlasia s legalizáciou areálovej skladovej prevádzky, ktorá sa nachádza na Južnej ulici. Svoje nesúhlasné stanovisko vyjadrilo podpismi 132 občanov.

Hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová po vyžiadaní stanovísk odborných útvarov Mestského úradu v Nitre a prešetrení petície oznámila obyvateľom nasledovné.

„Odbor stavebného poriadku vo svojom vyjadrení uviedol, že dňa 01.02.2018 spoločnosť Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, Nitra, doručila na mesto Nitra, ako určenému príslušnému stavebnému úradu podľa § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) žiadosť o vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby. Stavebný úrad dňa 5.3.2018 zaslal spoločnosti Agromont Nitra, s.r.o. výzvu na doplnenie podkladov, nakoľko k žiadosti o zmenu účelu stavby z pôvodného účelu “administratívna budova“ na nový účel „budova pre administratívu a sklad“ bolo potrebné doložiť stanovisko od Útvaru hlavného architekta MsÚ Nitra k zmene účelu predmetnej stavby. Predmetná výzva obsahuje lehotu na doplnenie podkladov a tiež poučenie o zastavení konania. Dňa 28.3.2018 spoločnosť Agromont Nitra, s.r.o., požiadala o predĺženie určenej lehoty na doplnenie podkladov.“

Podľa informácií z oznámenia o výsledku prešetrenia petície, Útvar hlavného architekta 16. mája tohto roka vydal vyjadrenie k žiadosti o stanovisko pre investičný zámer zmeny užívania stavby, v ktorom uviedol: „Útvar hlavného architekta na základe predložených podkladov nemôže skonštatovať súlad so schváleným Územným plánom mesta Nitry“  a investora požiadal o predloženie projektovej dokumentácie, ktorá bude rešpektovať najmä podmienky vyplývajúce zo schváleného Úzmeného plánu mesta Nitra a taktiež bude spĺňať urbanisticko-architektonické požiadavky.

Na pozemku, kde chce investor sklad, je v zmysle schváleného územného plánu funkcia vybavenostnej zástavby a doplnkovo bývanie. „Vybavenostná zástavba znamená, že na vymedzených plochách sú plochy určené prednostne pre funkcie a zariadenia základnej a vyššej vybavenosti v celej šírke druhovostnej skladby zariadení obchodu, služieb, administratívy, prechodného ubytovania, školstva, zdravotníctva; sociálnej starostlivosti, kultúry a telovýchovy. Na vymedzených plochách majú takého zariadenia hlavnú a prevládajúcu funkciu – majú byť v prevládajúcom pomere čo do plochy a objemu zástavby,“ uvádza Keselyová v odpovedi občanom.

Ako hlavná kontrolórka mesta Nitra dopĺňa, nevylučuje sa však na takýchto plochách umiestnenie doplnkových funkcií, ako bývanie, zariadenie statickej dopravy a technické zariadenie, v prípade, že tieto podporujú prevládajúcu funkciu, neovplyvňujú negatívnym spôsobom prevládajúcu funkciu a samé nie sú prevádzkarni prevládajúcej funkcie negatívne ovplyvňované. „Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie, areálové výrobné funkcie, areálové skladové prevádzky a areálové dopravné zariadenia,“ uvádza sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Ako ďalej dokument zverejnený na stránke mesta uvádza, Útvar hlavného architekta vo svojom vyjadrení tiež uviedol, že „nie je prípustné umiestnenie zmeny prevádzky a skladových priestorov popisovaného rozsahu v kontakte s funkciou bývania.“

Stavebný úrad kvôli zápornému stanovisku ÚHA k investičnému zámeru zmeny účelu užívania stavby začaté konanie zastaví. „K vyššie uvedenému Vám oznamujem, že v zmysle § 18d ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní,“ uzatvára Keselyová.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X