Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Orechov dvor kominutne centrum nitra.jpg
Ilustračná foto : www.google.com Orechov dvor kominutne centrum nitra.jpg
27. mája 2019 Správy NitraOznamy a dôležité informácie od NitraDen.skTS NitraDeň.sk Diskusia()

Mesto hľadá členov miestnej občianskej poriadkovej služby aj z marginalizovaných rómskych komunít poskytujúcich asistenčné služby

Výberové konanie je vyhlásené na obsadenie pracovných pozícií členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Mesto Nitra potrebuje obsadiť dve pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby a dve pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby z marginalizovaných rómskych komunít poskytujúcich asistenčné služby. Svoju prácu budú záujemcovia vykonávať v Horných a Dolných Krškanoch, Dražovcich, na Kalvárií-Borovej a v Orechovom dvore. Ide o plný pracovný úväzok s dvomi pracovnými zmenami:

 • ranná zmena od 7.00 do 15.00 hod.
 • poobedná zmena od 14.00 do 22.00 hod.

Pracovník na danej pracovnej pozícií vykonáva nasledovné:

 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje túto skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie v kompetencii, prioritne Mestskú políciu v Nitre.
 • kontroluje pohyb, miesta stretávania sa a spôsob trávenia voľného času maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov u určenej lokalite,
 • nahlasuje dôvodné podozrenia z alkoholovej alebo nealkoholovej toxikománie mládeže a jednotlivé prípady oznamuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra, alebo zamestnancom MsÚ Nitra,
 • nahlasuje podozrenie zo záškoláctva školopovinných detí, upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
 • po predchádzajúcom súhlase primátora mesta je účastný a nápomocný pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou alebo členmi MRK,
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom,
 • je nápomocný a operatívne poskytuje asistenciu hliadkam Mestskej polície v Nitre alebo príslušníkom Policajného zboru SR, prípadne iným zasahujúcim záchranným zložkám (HaZZ, RZP, sociálni kurátori a pod.) pri výkone servisných prác, opráv, kontrol zamestnancami žiadateľa,
 • kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách a v zimnom období kontroluje zjazdnosť komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov pre chodcov a zistené nedostatky nahlasuje povinným subjektom,
 • v prípade zistenia nahlasuje výskyt a pohyb zatúlaných alebo ujdených psov na území mesta Nitry,
 • pripravuje písomný a fotografický podklad na správne konanie alebo oznámenie o porušení právnych noriem, ktorých bol svedkom a oznamovateľom,
 • zúčastňuje sa správneho konania, na ktoré pripravoval podklady,
 • vyhľadáva, dokumentuje a eviduje opustené alebo dlhodobo stojace vozidlá, umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra pri ich odstránení z miesta,
 • eviduje chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky a zistené skutočnosti bezodkladne nahlasuje povinným subjektom,
 • povinným subjektom oznamuje akékoľvek zistené nedostatky v meste,
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Za výkon svojej práce získa pracovník minimálnu sumu základnej zložky mzdy 520 eur. Mesto poskytuje zamestnanecké benefity vo forme príspevku na stravovanie, doplnkové dôchodkové sporenie. Na danú pozíciu by mal záujemca spĺňať minimálne základné vzdelanie u člena „miestnej občianskej poriadkovej služby“ z Marginalizovaných rómskych komunít poskytujúcich asistenčné služby a nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov u ostatných členov „miestnej občianskej poriadkovej služby“.

Záujemca by mal byť samostatný, komunikatívny, spoľahlivý a bezúhonný, mal by mať kultivovaný slovný prejav a schopnosť vyjadrovať sa.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o akú pozíciu sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

Očakávaný termín nástupu je od 1. júna a žiadosti môžu záujemcovia zasielať do 30. mája. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne MsÚ v Nitre alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Žiadosť s ostatnými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „VK –MOPS – NEOTVÁRAŤ“. Platí odtlačok prezentanej pečiatky Mesta Nitry. Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Neúspešných kandidátov už Mesto Nitra nebude kontaktovať.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X