Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Dvonc vs hattas.jpg
2
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu

Dvonč alebo Hattas? Pozrite si podrobné programy najhorúcejších kandidátov na primátora Nitry

Prinášame vám podrobné programy Jozefa Dvonča a Mareka Hattasa.

Program Jozefa Dvonča:

 • Individuálna a hromadná doprava.
  • Prioritou rozpočtu budú rekonštrukcie, opravy a modernizácia ciest, križovatiek a chodníkov, máme spracované projekty komunikácií a chodníkov, ktoré musia byť prioritne riešené.
  • Parkoviská a parkovacie plochy;
   • zjednosmernením niektorých ulíc na sídliskách získame nové parkovacie miesta;
   • pripravíme projekty nových parkovísk a výstavbu parkovacích domov na Klokočine a Chrenovej spolu so zavedením rezidenčného parkovania;
   • vybudujeme záchytné parkoviská na vstupoch do mesta a naviažeme na ne systém integrovanej dopravy;
  • Budeme pokračovať vo výstavbe bezbariérových a bezpečných osvetlených priechodov, najmä pri školách a sociálnych zariadeniach.
  • Autobusové prístrešky a celá infraštruktúra verejnej autobusovej dopravy bude pokračovať v modernizácii a bude zapojená do integrovanej dopravy.
  • Prioritou je rozvíjať sieť cyklotrás v zmysle projektu modernej dopravy budúcnosti.
  • Vylúčime nákladnú dopravu z centra mesta.
  • Zrealizujeme malý južný obchvat mesta a prepojovaciu komunikáciu pre odľahčenie Novozámockej ulice do plánovaného kruhového objazdu Nitra – Juh.
 • Rekonštrukcie, modernizácia a rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry.
  • Postavíme nový prírodný amfiteáter v parku na Sihoti.
  • Vybudujeme centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti v Dražovciach a Krškanoch.
  • Skládku na Katruši zrekultivujeme na oddychovú zónu.
  • Časť bývalých Kasární pod Zoborom premeníme na centrum voľnočasových aktivít.
  • Naplánujeme a postupne zrealizujeme sieť oddychových zón pri rieke.
  • Prioritou je rekonštrukcia mestského kúpeľa a výstavba mestského kúpaliska s celoročným využitím.
  • Dokončíme mestskú a vnútroblokovú kanalizáciu, zmodernizujeme odpadové hospodárstvo.
  • Zabezpečíme výmenu verejného osvetlenia v záujme šetrenia energiou.
  • Vyčleníme významnejšie prostriedky na modernizáciu verejných priestranstiev a údržbu cintorínov.
  • Založíme systém mestského poľnohospodárstva – ovocné sady a komunitné záhrady v spolupráci s SPU.
 • Starostlivosť o školské a predškolské zariadenia.
  • Presadíme viac prostriedkov na udržiavanie priestorov a skvalitnenie výuky a služieb pre deti v základných a materských školách.
  • Naďalej budeme podporovať aj súkromné a cirkevné školské zariadenia.
  • Chceme podporovať technickú zručnosť žiakov cez projekty vybavenia škôl laboratóriami, dielňami a knižnicami.
  • Sústredíme sa na novú koncepciu zdravej výživy na školách a v škôlkach prostredníctvom výživových poradcov.
  • Posilníme oblasť špeciálnej pedagogiky a psychológie.
  • Spustíme projekt školských autobusov a bezpečnej dopravy detí.
  • Postavíme alebo dobudujeme detské ihriská hlavne na sídliskách a CVČ Domino.
 • Sociálna oblasť – podpora sociálne znevýhodnených, slabších a odkázaných spoluobčanov.
  • Všestranne budeme podporovať zariadenia pre seniorov a útulky pre ľudí bez domova.
  • Budeme pokračovať v projektoch Materských centier.
  • Budeme pokračovať vo výstavbe ďalších nájomných bytov pre mladé rodiny a sociálne slabších občanov.
  • Vybudujeme komunitné centrá v Dražovciach a Krškanoch.
 • Investície do športu pre všetkých, budovanie športovísk, rekonštrukcie športových objektov.
  • Cieľom je výstavba hokejovej haly v priestore súčasnej vedľajšej ľadovej plochy.
  • Vybudujeme 2 multifunkčné haly (Diely, Chrenová pri športovom gymnáziu).
  • V rámci oddychových zón pripravíme a zrealizujeme sieť outdoorvých posilňovní.
 • Rozvoj, tvorba, ochrana, šírenie a podpora kultúry a duchovných hodnôt.
  • Cieľom je výstavba hokejovej haly v priestore súčasnej vedľajšej ľadovej plochy.
  • Vybudujeme 2 multifunkčné haly (Diely, Chrenová pri športovom gymnáziu).
  • V rámci oddychových zón pripravíme a zrealizujeme sieť outdoorvých posilňovní.
 • Bezpečnosť a ochrana denného života v meste.
  • V spolupráci s univerzitami vytvoríme preventívne programy integrácie pre nových obyvateľov Nitry. Na túto aktivitu využijeme aj Nitriansku komunitnú nadáciu.
  • Zabezpečíme:
   • dobudovanie kamerového systému pri problémových prevádzkach a v mestských autobusoch;
   • postupne pripravíme verejné osvetlenie s inteligentným monitoringom a riadením osvetlenia s prvkami na zvýšenie bezpečnosti.
  • Personálne posilníme MsP, zriadime stanovištia MsP v problémových oblastiach a zriadime inštitút pochôdzkárov.
  • Územné plánovanie – zavadieme reguláciu ubytovní na území mesta a zamedzíme ich vzniku v zástavbe rodinných domov.
 • Ekologické riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj mesta.
  • Budeme pokračovať v rozvoji parkov, zelených vnútroblokov v rámci opatrení odrážajúcich klimatické zmeny.
  • Postupne uvedieme projekt zelených striech na mestských budovách.
  • Pripravíme výstavbu nájomných bytov s intelientnými prvkami úspory energií.
  • Spustíme systém monitorovania kvality ovzdušia.
  • Chceme ďalej rozvíjať úšpešný projekt riešenia odpadového hospodárstva prostredníctvom polopodzemných kontajnerov.
  • Zabezpečíme ďalšie úspory energií s dopadom na životné prostredie výmenou zdrojov verejného osvetlenia za moderné LED žiarovky.
 • Smart projekty – využívanie technológií v prospech všetkých obyvateľov mesta.
  • Prehĺbime spoluprácu s nitrianskymi univerzitami, VÚC a partnerskými mestami v tejto oblasti.
  • Zavedieme systém Mestská karta.
  • Plánujeme adaptovať získanú aplikáciu Adoptuj si strom v podmienkach nášho mesta.
  • Budeme rozvíjať systém zdieľaných bicyklov a pripravíme stanice zdieľaných elektromobilov.
  • Postupne zmeníme staré verejné osvetlenie za SMART s wifi, nabíjaním mobilov, resp. elektromobilov a inteligentnými tabuľami MAD.
  • Spustíme pilotnú prevádzku parkovacích senzorov a rozšírime sieť free-wifi spotov v centre.
 • Otvorená samospráva – verejnosť pri riadení mesta.
  • Projekty Mestské zásahy a Mením moje mesto.
  • Stretnutia a diskusie s obyvateľmi jednotlivých MČ osobne a online.
  • Transparentné hospodárenie a otvorené informácie o riadení mesta.
  • Vytvoríme priestor na zapojenie verejnosti do riadenia mesta formou participatívneho rozpočtu.
 • Využívanie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR pre mesto Nitra.
  • Pripravené projekty:
   • Hala Diely.
   • Cintorín Nitra – Chrenová / Selenec.
   • Cyklolávka cez rieku Nitra. 
   • Brezový háj Park.
   • Dostavba letného kúpaliska Sihoť.
   • Pokračovanie pešej zóny v Nitre – Palárikova–Štúrova.
   • Koncertná sála ZUŠ.
   • Multifunkčná hala Chrenová pri športovom gymnáziu.
   • Pódium so sedením Sihoť Nitra.
   • Obnova mestského mobiliáru.
   • Lávka pre peších nad železničnou stanicou Nitra.
   • Štartovacie byty pre mladých – Kalvária.
   • Rekonštrukcia centrálneho kurtu tenisový areál Nitra.
   • Výstavba dobíjacích staníc a elektro-hubov.
   • Materská škôlka Dobšinského.
   • Regenerácia vnútrobloku Popradská–Kmeťová.
   • Hromadné garáže.
   • Umelá ľadová plocha a outdoorové ihriská.
   • Vnútrobloky Tokajská a Mikovíniho.
   • Revitalizácia mestského lesa BORINA.
   • Oprava komunikácií, dobudovanie kanalizácie.
 • Investície súkromného sektora.
  • Dokončenie LIVING PARKU (skelet pri rieke).
  • Autobusová stanica.
  • Výstavba bytov a administratívnych priestorov Tabáň a Orbis.
  • Inovatívna SKYWAY.

Ďalšie detaily a informácie nájdete na stránke http://dvoncaosobnosti.sk.

Program Mareka Hattasa:

 • Mesto 21. storočia.

Nitra musí byť mestom pre obyvateľov. Mestom, ktoré sa o obyvateľov zaujíma, rieši ich problémy a komunikuje s nimi. Musí zvládať meniť svoje plány, ak sa ukáže, že nie sú vo verejný prospech.

Pre mesto Nitra je dnes charakteristické, že s obyvateľmi nekomunikuje ani o témach, ktoré sa ich priamo týkajú (napr. o developerských projektoch, systéme rezidentského parkovania a pod.).

Občan ako aktívna súčasť mesta

Obyvatelia Nitry by mali mať možnosť rozhodovať o meste a kontrolovať nakladanie s mestskými financiami. Je neprípustné, aby boli rokovania komisií mestského zastupiteľstva alebo výborov mestských častí neverejné tak, ako je tomu dnes.

Mesto sa musí svojim obyvateľom priblížiť. Prečo by museli chodiť na Mestský úrad, môžu podnet riešiť elektronicky?

Zastavíme nezmyselné zadlžovanie mesta.

Nitra je jedno z najzadĺženejších miest na Slovensku, a preto nemá inú možnosť, než začať fungovať efektívne. Nemôže si dovoliť vyhadzovať peniaze na projekty, ktoré neprinášajú pozitívnu zmenu. Mesto bude musieť starostlivo hodnotiť, ako bude využívať svoje zdroje.

Našim cieľom je konečne priviesť mesto Nitra do 21. storočia.

 • Územný rozvoj mesta.

Mesto Nitra zažíva nebývalý záujem stavebných investorov. Je to príležitosť posunúť naše mesto vpred a umožniť mu, aby sa stalo moderným a príjemným priestorom pre život.

Skutočnosť ukazuje, že mesto nevie novú výstavbu využiť vo svoj prospech a v prospech svojich obyvateľov.

Mestu Nitra chýba skupina odborníkov, ktorí by nezávisle a aktívne pracovali na jeho rozvoji a boli zárukou jeho správneho rozvoja.

Budeme preto aktívne vyhľadávať spoluprácu s domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Budeme ich prizývať na spoluprácu a budú tak partnerom pre odbornú komisiu a úrad hlavného architekta.

Množstvo riešení už dávno existuje, nie je potrebné ich vymýšľať.

 • Doprava.

Mesto potrebuje upriamiť svoju pozornosť na hromadnú, pešiu a cyklistickú dopravu. Podmienky pre motoristov závisia práve od toho, v akom stave budú tieto druhy dopravy.

Časť zo zvýšených príjmov, z projektov ako Jaguar Land Rover, plánujeme použiť práve na zlepšenie dopravy.

Budeme presadzovať efektívnu, plynulú a bezpečnú prepravu v meste, tak aby bola komfortná pre chodcov, cyklistov, cestujúcich v MHD aj pre individuálnu automobilovú dopravu.

Budeme vytvárať čo najlepšie podmienky pre efektívnu, plynulú a bezpečnú prepravu v meste a mimo neho.

 • Lokálna ekonomika a rozvoj

Nitra má nevyužitý potenciál v rozvoji služieb a veľký problém s odlivom šikovných ľudí. Svojím obyvateľom, návštevníkom a podnikateľom však má čo ponúknuť.

Môže sa stať mestom, ktoré vyťaží z prepojenia odlišných kultúr, miestom kde budú radi žiť všetci jeho obyvatelia.

Chceme, aby tu zostali žiť absolventi tunajších vysokých škôl a aby si tu zakladali rodiny a podnikanie.

 • Mládež, školstvo a vzdelávanie.

Mladí ľudia by mali chcieť zostať žiť v Nitre.

Mesto by sa malo zaujímať o to, čo im v Nitre chýba a malo by ich zapojiť do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú.

Mesto musí klásť dôraz na to, aby boli mladí ľudia vzdelaní, pripravení na život, kreatívni a aby mali možnosť rozvíjať svoj talent.

Mesto vie vytvoriť podmienky pre bezpečné a inkluzívne vzdelávanie, poskytovať odbornú a poradenskú činnosť nevyhnutnú pre uskutočnenie zmien v školách a v školských zariadeniach. Zároveň dokáže aktívne podporovať ponuku mimoškolských aktivít v meste.

Modernou vzdelávacou politikou, dostatočným počtom miest v kvalitných predškolských zariadeniach, otvorenými základnými školami, voľnočasovými aktivitami a podporou neformálneho vzdelávania môže mesto zvýšiť svoju prestíž pri rozhodovaní sa mladých ľudí založiť si rodinu a bývať v Nitre.

K atraktivite mesta a schopnosti participácie a komunikácie s obyvateľmi v oblasti vzdelávania môže prispieť i spolupráca s akademickou sférou, významnými zamestnávateľmi, relevantnými inštitúciami a tretím sektorom.

 • Kultúra a kreatívny priemysel.

Model fungovania kultúry v meste Nitra, kde hlavným organizátorom kultúry a kultúrnych podujatí je samotné mesto, je zastaraný a neefektívny. Podľa nás, má mesto Nitra pre kultúru hlavne vytvárať podmienky a priestor. Pričom, do tohto modelu je nutné pribrať jednu zložku a ňou je kreatívny priemysel, ktorý prepája kreativitu, výrobu a priemysel.

 • Životné prostredie.

Mesto Nitra je situované v krásnej polohe na rozhraní Podunajskej nížiny a pohoria Tríbeč, z čoho vyplývajú aj mnohé prírodné danosti a rozvojové potenciály územia. V okolí mesta bol dostatok kvalitných pôd, vodné zdroje, lesy, vzácne prírodné územia. Žiaľ, najmä v dôsledku nevhodnej urbanizácie a rozvoja priemyslu je časť týchto hodnôt zničená a ďalšie sú ohrozené.

Medzi priority múdreho mesta by mala patriť aj ochrana životného prostredia pre jeho obyvateľov, návštevníkov a aj pre ďalšie generácie. V tejto oblasti budeme preto presadzovať nasledovné zásady:

 • Šport.
 • Sociálna oblasť.
 • Bezpečnosť.

Medzi rokmi 2014 až 2016 znížili v českom Kolíne kriminalitu o 56%, majetkovú o viac ako 70%. Podobný projekt zavedieme aj v Nitre. Klúčovým faktorom v tomto projekte je prepojenie jednotlivých organizácii zodpovedných priamo, či nepriamo za bezpečnosť v meste, identifikovanie rizikových miest v meste a komunikácia s občanmi.

Ďalšie infomrácie a možné riešenia kandidátových bodov nájdete na stránke https://hattasprimatorom.sk.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X